Quên lưu mẫu tờ khai đăng ký VssID thì phải làm như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi đã hoàn thành việc kê khai đăng ký VssID nhưng quên không lưu tờ khai. Vậy, tôi phải làm gì để có tờ khai này để in gửi cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH)? Có bắt buộc nộp tờ khai bản giấy cho cơ quan BHXH không?

Chú thích ảnh
Truy cập và sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Nếu bạn quên không lưu mẫu tờ khai được hệ thống tự động trả về, bạn có thể kiểm tra tại email mà bạn đã đăng ký trong quá trình khai VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Cơ quan BHXH gửi đồng thời mẫu tờ khai đăng ký cho địa chỉ email mà bạn cung cấp. Bạn có thể tải về và in, rồi đem nộp cho cơ quan BHXH.

Theo Công văn 702/BHXH-CNTT, cũng không bắt buộc phải in tờ khai khi đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục, thay vào đó, chỉ cần cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số BHXH trong tin nhắn do cơ quan BHXH Việt Nam gửi sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.

Như vậy sau khi hoàn tất khai trên VssID, người của BHXH sẽ xem xét nội dung, nếu hợp lệ, thì khoảng 2-7 ngày xét duyệt, hệ thống sẽ gửi vào tin nhắn thông báo mật khẩu đăng nhập VssID đến số điện thoại bạn đăng ký.

XL/Báo Tin tức
Lấy mã số BHXH ở đâu để khai tài khoản điện tử VssID?
Lấy mã số BHXH ở đâu để khai tài khoản điện tử VssID?

Bạn đọc hỏi: Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và không nhớ số sổ. Còn con tôi cũng không biết lấy số BHXH như thế nào? Vậy có cách nào lấy mã số BHXH để đăng ký VssID được không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN