Chính phủ thống nhất trình dự thảo Nghị quyết bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 2/5/2024 thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Chú thích ảnh
Thành phố Vinh, Nghệ An đang được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 39-NQ/TW với tư duy, tầm nhìn dài hạn, là căn cứ chính trị quan trọng để Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách để phát triển tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, lấy ý kiến các các Bộ, ngành, Chính phủ để xây dựng dự thảo, phấn đấu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng
Trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng

Ngày 26/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN