Bộ Quốc phòng quy định mức tiền ăn cho vận động viên thể thao trong quân đội

Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội mức cao nhất là 129.000 đồng/người/ngày.

Chú thích ảnh
Các vận động viên của lực lượng Cảnh sát biển tham gia thi đấu nội dung bơi vũ trang.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BQP sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư số 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Theo đó, Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 164/2019/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung như sau: Thời gian, quân số được hưởng thực hiện theo danh sách phê duyệt hoặc quyết định của Tổng Tham mưu trưởng.

Đối với vận động viên tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập, thời gian hưởng không quá 60 ngày.

Vận động viên nghiệp dư chưa đạt đẳng cấp được hưởng theo số ngày thực tế tập luyện.

Thông tư này thay thế Phụ lục I về mức tiền ăn và tiền thuốc bổ như sau:

Mức 1: Huấn luyện viên, vận động viên (HLV, VĐV) các đội bóng thi đấu ở hạng cao nhất quốc gia; VĐV kiện tướng ở các môn thể thao khác đang được công nhận, HLV trực tiếp huấn luyện VĐV kiện tướng có mức tiền ăn là 129.000 đồng/người/ngày; mức tiền thuốc bổ là 26.000 đồng/người/ngày.

Mức 2: HLV, VĐV các đội bóng hạng A1 quốc gia và các đội bóng kế cận cho các đội bóng hạng cao nhất quốc gia; VĐV dự bị kiện tướng và cấp 1 quốc gia được công nhận, HLV trực tiếp huấn luyện VĐV dự bị kiện tướng và cấp 1 quốc gia; VĐV giành huy chương tại giải trẻ (từ 16 tuổi trở lên) nhưng chưa đạt đẳng cấp dự bị kiện tướng hoặc cấp 1 quốc gia có mức tiền ăn 115.000 đồng/người/ngày; mức thuốc bổ 23.000 đồng/người/ngày.

Mức 3: HLV, VĐV kế cận cho các đội bóng hạng A1 quốc gia; HLV, VĐV thuộc đội năng khiếu thể thao được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập có mức tiền ăn 102.000 đồng/người/ngày; mức thuốc bổ 20.000 đồng/người/ngày.

Mức 4: VĐV năng khiếu nghiệp dư thuộc các trung tâm, đoàn, đội thể thao được Tổng Tham mưu trưởng quyết định cho mở lớp đào tạo; VĐV tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội tuyển, đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập; VĐV nghiệp dư chưa đạt đẳng cấp (nếu đạt đẳng cấp thì được hưởng chế độ theo đẳng cấp được công nhận) có mức tiền ăn 87.000 đồng/người/ngày; mức thuốc bổ 17.000 đồng/người/ngày.

Mức 5: Giáo viên trực tiếp giảng dạy thể dục, thể thao ở các học viện, nhà trường trong Quân đội có mức tiền ăn 87.000 đồng/người/ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/9/2022.

V.T/Báo Tin tức
Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ ưu đãi người có công
Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Quốc phòng đã có hướng dẫn cụ thể 24 quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN