Xây dựng Nghị định mới về sử dụng khu vực biển

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng.

Chú thích ảnh
Tàu cá trên vùng biển đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh họa: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo Báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, từ thực tiễn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác tài nguyên biển trong thời gian vừa qua và thông qua kết quả công tác điều tra, khảo sát tại các địa phương có biển cho thấy, để phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trên biển, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân. Nhưng thực tế các khu vực biển được giao theo các quy định của Luật Đất đai và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cũng theo quy định của Luật Đất đai.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên một số khu vực biển, các cơ quan nhà nước phải thu hồi diện tích khu vực biển đã được UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có biển giao, cho thuê cần có sự hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân và cũng phải có quy định, hướng dẫn cụ thể về hình thức, đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ, trình tự thủ tục và thẩm quyền thực hiện để bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Trường Sơn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Trong đó đã hướng dẫn một số quy định về giao, gia hạn, trả lại khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, thu hồi khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản.

Hiện Nghị định này đã trình Chính phủ và đang lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ. Về nội dung “quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng" tại khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản chưa được xây dựng. Đây là những vấn đề rất mới, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng-an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển. Nên cần phải được nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo làm cơ sở ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào Chương trình công tác năm 2020 của Bộ nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng. Ngày 9/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 589 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và kế hoạch xây dựng Nghị định để trình Chính phủ vào tháng 12/2020.

Dự thảo Nghị định sẽ có những nội dung chủ yếu như: Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định được xác định trong Luật Thủy sản, Luật biển Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Quy định một số nội dung về phương pháp xác định, quy trình thẩm định để ban hành khung giá tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; Thế chấp và trình tự thực hiện thế chấp giá trị quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; Cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; Chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển.

Hoàng Nam (TTXVN)
Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xây dựng Dự thảo triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN