Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xây dựng Dự thảo triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) là đơn vị xây dựng các dự thảo liên quan đến Chương trình trọng điểm này.

Chú thích ảnh
Mô hình lồng bè nuôi tôm hùm, cá biển tại khu vực biển huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ: tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình; tổ chức thực hiện chức năng tổng hợp, theo dõi, quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả của Chương trình.

Chương trình đã đưa ra 7 mục tiêu cụ thể, 15 nhiệm vụ. Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kèm theo Chương trình 38 dự án gồm: 23 dự án mở mới, 15 dự án chuyển tiếp từ các Đề án, Chương trình, kế hoạch đang triển khai. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì 24 dự án, trong đó 8 dự án đã được Bộ giao các đơn vị triển khai.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thạch Đăng, Cục trưởng Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) cho biết, thực hiện theo nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tập trung xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình. Dự thảo gồm 2 Chương, 15 điều, 10 phụ lục để phân công trách nhiệm của Bộ TN&MT với các Bộ ngành, địa phương chủ trì dự án thuộc trương trình…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 2 Dự thảo do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng và cơ bản nhất trí với các nội dung, và sẵn sàng phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Tạ Đình Thi đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: tổ chức Hội nghị, Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình và lấy ý kiến đối với 2 dự thảo nêu trên; tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát các dự án do các Bộ ngành, địa phương đang triển khai thực hiện thuộc Chương trình; tổ chức thẩm định, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình; xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm thực hiện Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và công bố báo cáo thường niên kết quả về công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và triển khai một số dự án mở mới thuộc Chương trình…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đánh giá cao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc thực hiện triển khai Quyết định số 28/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; đồng ý với các đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời yêu cầu Tổng cục chủ động hơn nữa trong việc triển khai, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, điều tra cơ bản biển và hải đảo là cơ sở dữ liệu quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về biển nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu về 2 Dự thảo, nhất là về nội dung xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, quy trình để tiến hành triển khai; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, các nhiệm vụ, dự án cần ưu tiên theo thứ tự kinh phí, ưu tiên làm trước với các dự án có ý nghĩa quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước, ưu tiên các đơn vị có năng lực để triển khai tốt...

Hoàng Nam (TTXVN)
Nâng cao ý thức và vai trò cộng đồng trong gìn giữ môi trường biển đảo
Nâng cao ý thức và vai trò cộng đồng trong gìn giữ môi trường biển đảo

Môi trường biển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là nơi tích lũy nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong đó có đa dạng sinh học (hệ sinh thái, thành phần loài sinh vật, nguồn gen) là một trong những nền tảng cho cuộc sống của con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN