Đẩy nhanh tiến độ chương trình trọng điểm về môi trường biển và hải đảo

Ngày 17/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp thực hiện các dự án thuộc Chương trình trọng điểm.

Chú thích ảnh
Nuôi cá lồng bè trên vùng biển An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh họa: Lê Huy Hải/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 là một chương trình lớn, quan trọng, có sự tham gia thực hiện của nhiều bộ, ngành như: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chung của Chương trình trọng điểm là “công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế trong từng giai đoạn để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển”.

Chương trình trọng điểm được thực hiện theo hai giai đoạn, từ năm 2020 đến năm 2025 và từ năm 2026 đến năm 2030; bao gồm 26 nhiệm vụ, dự án mở mới và 15 nhiệm vụ, dự án được chuyển tiếp từ các đề án, chương trình khác.
 
Thứ trưởng Lê Minh Ngân chỉ rõ, quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp trong những năm qua đã bộc lộ những hạn chế nhất định, có dự án chậm triển khai do vướng mắc thủ tục hành chính và điều hành thực hiện, có dự án do cơ quan chủ quản xử lý quá lâu nên mới được phê duyệt, có dự án cơ quan chủ trì chưa có sự phối hợp tốt với cơ quan tham gia xây dựng, thực hiện dự án… Do đó, hội nghị là dịp để các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp triển khai tốt các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những biện pháp để triển khai Chương trình hiệu quả, chất lượng, tập trung vào các nội dung như: các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật; kinh phí triển khai, điều kiện trang thiết bị, năng lực thực hiện; cơ chế quản lý phối hợp thực hiện Chương trình; những khó khăn, vương mắc khi thực hiện Chương trình.

Sau khi nghe báo cáo tổng thể về tình hình triển khai Chương trình trọng điểm của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các ý kiến tham luận của Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia và các ý kiến của các chuyên gia, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nêu rõ: Các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm được triển khai chậm so với yêu cầu. Đến nay, mới có 8 trong số 36 nhiệm vụ, dự án mở mới giai đoạn 2020 -2025 được hoàn thiện thuyết minh đề cương và đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Để nâng cao giá trị và hiệu quả đầu tư cao của các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị các đơn vị chủ trì dự án khẩn trương hoàn thành, giao nộp sản phẩm về Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các đơn vị có dự án chuyển tiếp cần rà soát, đánh giá, tổng kết để điểu chỉnh mục tiêu, quy mô, nội dung dự án để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực hiện dự án. Các đơn vị chủ trì các nhiệm vụ, dự án mở mới khẩn trương trình phê duyệt, làm căn cứ bố trí ngân sách và triển khai thực hiện từ năm 2021. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ trì dự án, cơ quan chủ quản cần rà soát, đề xuất, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; đề xuất cơ chế, chính sách để huy động và đa dạng hóa nguồn lực thực hiện Chương trình.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với vai trò thực hiện nhiệm vụ Văn phòng cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tích cực tham mưu, đôn đốc các dự án, phát hiện kịp thời các bất cập để kiến nghị Ủy ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục và tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, Tổng cục hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Hoàng Nam (TTXVN)
Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN