Tỷ lệ cử tri đi bầu tại TP Hồ Chí Minh đạt 99,38%

Tối ngày 23/5, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã kết thúc việc bỏ phiếu; các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang thực hiện công tác kiểm phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại TP Hồ Chí Minh đạt 99,38%.

Chú thích ảnh
Các tổ bầu cử thống kê, lập biên bản kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. 

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, công tác kiểm phiếu được tiến hành theo đúng trình tự luật định. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Thành viên tổ kiểm phiếu phải làm việc trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

Theo đó, chậm nhất ngày 2/6, cử tri TP Hồ Chí Minh sẽ biết được kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Riêng kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố chậm nhất là ngày 12/6.

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, tổng số cử tri tại TP Hồ Chí Minh là 5,45 triệu, bầu cử tại 3.092 khu vực bỏ phiếu. Đối với ĐBQH, các cử tri tham gia bỏ phiếu chọn ra 30 đại biểu từ 50 ứng cử viên. Trong 5 ứng cử viên ĐBQH ở mỗi đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bầu ra 3 ĐBQH.

Đối với đại biểu HĐND, TP Hồ Chí Minh có 158 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, chia thành 32 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử bầu ra 3 đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh trong 5 ứng cử viên; riêng đơn vị bầu cử số 31 sẽ bầu ra 2 đại biểu trong danh sách 3 ứng cử viên. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, TP Hồ Chí Minh không tổ chức bầu cử HĐND quận, HĐND phường. Riêng thành phố Thủ Đức sẽ có HĐND với 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 đại biểu. Đối với 5 huyện của TP Hồ Chí Minh, có 284 ứng cử viên đại biểu HĐND để bầu ra 170 đại biểu và 3.043 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn để bầu ra 1.838 đại biểu.

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, tính đến 19 giờ ngày 23/5, tổng số cử tri Thành phố đã bỏ phiếu là 5,42 triệu cử tri trong tổng số 5,45 triệu cử tri trên địa bàn, đạt tỷ lệ 99,38%. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh kiểm phiếu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các quận, huyện cung cấp:

Chú thích ảnh
Các tổ bầu cử tại Quận 5 tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của những cử tri không tham gia ứng cử. 
Chú thích ảnh
Tổ bầu cử tại Quận 6 tiến hành kiểm phiếu ngay khi kết thúc thời gian bầu cử. 
Chú thích ảnh
Đại diện các ban ngành, cử tri tại Quận 10 đang thực hiện công tác kiểm tra trước khi tiến hành kiểm phiếu.  
Chú thích ảnh
Các tổ kiểm phiếu tại các quận, huyện gỡ niêm phong các thùng phiếu để kiểm phiếu bầu cử trong tối 23/5. 
Chú thích ảnh
Công tác bầu cử tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được đảm bảo an toàn trong ngày 23/5.
Chú thích ảnh
Tổ kiểm phiếu số 92, tại phường Tân Thới Nhất (Quận 12) đã hoàn thành nhiệm vụ. 
Chú thích ảnh
Người dân và cán bộ kiểm phiếu cùng mở niêm phong các thùng phiếu.

 

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Đến 13 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt trên 72%
TP Hồ Chí Minh: Đến 13 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt trên 72%

Tính đến 13 giờ ngày 23/5, TP Hồ Chí Minh đã có hơn 3,94 triệu cử tri đi bỏ phiếu (trên tổng số hơn 5,45 triệu cử tri), đạt tỷ lệ trên 72%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN