Thông tin những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến các chức sắc tôn giáo

Ngày 9/8, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến trên 500 chức sắc tôn giáo trong tỉnh Đồng Nai.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 9 chương, 68 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Theo ông Trần Tấn Hùng - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, việc trao đổi, phổ biến thông tin giúp các chức sắc tôn giáo nắm vững luật, góp phần làm cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn vừa tuân thủ đúng pháp luật vừa đạt hiệu quả cao. Việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm giới thiệu những điều cơ bản, những điểm đổi mới khi luật được ban hành để chức sắc các tôn giáo nắm rõ.

Theo đó, nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; không lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn công cộng, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân… Đáng chú ý, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, để Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đi vào thực tiễn cuộc sống, được mọi tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, triệt để và đạt kết quả đòi hỏi nội dung của luật phải được quán triệt, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Tỉnh Đồng Nai có 70% dân số là tín đồ các tôn giáo, hầu hết nhân dân trong tỉnh có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo nên việc phổ biến, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu, có ý thức tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các vị chức sắc tôn giáo quan tâm đầy đủ nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để sau hội nghị cùng với chính quyền các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Lê Xuân (TTXVN)
Triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN