Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đến nay, nhận thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên.

Chú thích ảnh
Phát tờ rơi tuyên truyền BHYT, BHXH. Ảnh: baoninhbinh.org.vn

Từ đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Xã ven biển Văn Hải, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) là một trong những địa phương có đông hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với việc đẩy mạnh an sinh xã hội ở địa phương, các cấp ủy Đảng và chính quyền chăm lo sức khỏe nhân dân thông qua việc đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với hội viên nông dân.

Từ năm 2016, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, Hội Nông dân xã Văn Hải đã thực hiện mô hình Dân vận khéo về “Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế”.

Qua 3 năm thực hiện, đến nay, 1.200/1.315 hội viên nông dân xã đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Hải cho biết, xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, cán bộ Hội Nông dân xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện tối đa cho nông dân được tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, số lượng hội viên nông dân xã tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng.

Hiện nay, 8/8 đơn vị Hội Nông dân huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình đã duy trì và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội cùng cấp và ký hợp đồng bảo lãnh cho Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đến nay, toàn tỉnh có 117 nhân viên đại lý thu và 100 điểm thu với số thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện do nhân viên đại lý thu của Hội Nông dân các cấp là 22.556 thẻ và số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 155 người.

Những kết quả trên có được là do các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tập trung vào những hoạt động có thế mạnh của hệ thống Hội, như: tổ chức hoạt động tập huấn, đối thoại, hội thi, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, xây dựng các đại lý thu bảo hiểm y tế, xây dựng các mô hình bảo hiểm y tế toàn dân, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của Hội...

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi và trách nhiệm của nông dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; vai trò, tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của Đảng, Nhà nước; phổ biến hình thức, thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo hộ gia đình và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách...

Với hình thức tuyên truyền lồng ghép thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, hội nghị sơ kết công tác hàng quý, từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được 620 buổi tuyên truyền cho 57.362 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến 846 lượt cán bộ Hội chuyên trách từ cấp tỉnh đến Ban Thường vụ Hội Nông dân của 143 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Hội Nông dân các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức 201 hội nghị lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự đóng đến 21.878 lượt đối tượng là ủy viên Ban Thường vụ Hội cơ sở, hội viên nông dân... Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên, nông dân đã nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình Hoàng Ngọc Chinh cho biết, nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ hội viên nông dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu.

Thông qua nhiều giải pháp tích cực, trách nhiệm như: đến tận nhà hội viên tư vấn; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; nhân rộng các điểm đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho hội viên nông dân; chỉ đạo hệ thống hội ở cơ sở đưa các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ hội…, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, từ đó tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình sẽ chủ động, tích cực trong phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đưa chính sách vào thực tiễn đời sống thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Bên cạnh việc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cấp Hội tiếp tục rà soát, củng cố lại các đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ở các xã, thị trấn và bố trí địa điểm thuận lợi để người dân đăng ký...

Hội Nông dân các cấp chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở được đào tạo đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm công tác tuyên truyền để vừa tuyên truyền, vận động và trực tiếp làm đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Hội chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có những giải pháp kịp thời, từng bước đưa chính sách và pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thùy Dung (TTXVN)
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vì an sinh xã hội
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vì an sinh xã hội

Bưu điện Việt Nam phát động chương trình “Tuổi trẻ tích cực tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN