Trao tặng phim tài liệu “Bác Hồ với Tây Nguyên” cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng 100 đĩa phim tài liệu “Bác Hồ với Tây Nguyên” cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Bộ phim tài liệu “Bác Hồ với Tây Nguyên” nằm trong chương trình xây dựng kho phim tài liệu hàng năm mà Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế thực hiện, để phục vụ cho nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại. Trong năm qua, Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế đã sản xuất được nhiều phim có giá trị, được đánh giá cao và đã trao tặng một số địa phương trong cả nước như Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, một số cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài như Cộng hòa Séc, Ba Lan...


Trong dịp này, Trung tâm hoàn thành bộ phim “Bác Hồ với Tây Nguyên”, là tư liệu quý thể hiện tình cảm của Bác dành cho đồng bào Tây Nguyên cũng như tình cảm sâu đậm của đồng bào Tây Nguyên đối với Bác Hồ kính yêu.

 

Việt Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN