Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn

Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết vừa ban hành Kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục đăng ký đất đai. Ảnh tư liệu: Đậu Tất Thành/TTXVN

Kết luận thanh tra đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cần thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, người đứng đầu, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu sót, giải quyết trễ hạn cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm công chức, viên chức đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ.

Theo Kết luận, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023 là 1.454.854 hồ sơ, trong đó hồ sơ trễ hạn trên hệ thống là 24.295 hồ sơ.

Đoàn kiểm tra xác suất 3.966 hồ sơ hoàn thành, kết quả giải quyết thể hiện có 359 hồ sơ giải quyết trễ hạn tại Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 11 huyện, thị xã, thành phố.

Cũng theo kết luận thanh tra, tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại ở cả 3 cấp hành chính, có thủ tục người dân phải đi lại nhiều lần mới giải quyết xong. Việc để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn, bổ sung hồ sơ nhiều lần xảy ra tại các đơn vị trên trước hết là trách nhiệm của các bộ công chức, viên chức, được giao tham mưu xử lý hồ sơ và người đứng đầu.

Việc xử lý thủ tục hành chính chậm trễ cho thấy cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện hết vai trò trách nhiệm của mình, làm lãng phí nguồn lực và thời gian của người dân, doanh nghiệp khi phải trải qua các thủ tục phức tạp, kéo dài.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Đề nghị công nhận dữ liệu từ VssID giảm thủ tục hành chính cho người lao động
Đề nghị công nhận dữ liệu từ VssID giảm thủ tục hành chính cho người lao động

Người lao động kiến nghị việc chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn cần bản giấy gửi lên xin dấu mà không công nhận dữ liệu từ app VssID khiến công nhân mất thời gian đi lại, tăng khối lượng công việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN