Sửa đổi, bổ sung quy định về các mục tiêu cần bảo vệ

Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo Nghị định, Chính phủ bổ sung 11 hành vi gây mất an toàn, đe dọa gây mất an toàn mục tiêu. Cụ thể như sau: Vào mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu trái phép; Thả diều, bóng bay, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khác vào khu vực bên trong mục tiêu được bảo vệ; Ném gạch, đất, đá cát hoặc bất cứ vật gì khác vào mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu; Dừng, đỗ xe trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở mục tiêu…

Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung quy định về loại mục tiêu, cụ thể: thêm cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên vào nhóm mục tiêu trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ, thay thế Danh mục các mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị định số 37/2009/NĐ-CP.

Đối với các mục tiêu thuộc Danh mục nhưng có sự thay đổi về tên, loại, không còn có tầm quan trọng đặc biệt và không cần thiết phải có lực lượng Cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác bảo vệ, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan có mục tiêu báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa mục tiêu ra khỏi Danh mục.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

TTXVN/Báo Tin tức
Công an thiết lập trạng thái 'sẵn sàng mới' để bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng
Công an thiết lập trạng thái 'sẵn sàng mới' để bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN