TP Hồ Chí Minh sẽ khen thưởng các đơn vị làm tốt việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 19/2, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo trong các vấn đề kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 09 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời mời các quận, huyện, sở, ngành đến cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, công tác hỗ trợ tuyên truyền tại giao ban báo chí định kỳ hàng tuần.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, chấn chỉnh những biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều qui định đạo đức người làm báo Việt Nam; công khai thông tin về đường dây nóng của Cục Báo chí hoặc đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, kịp thời phản ánh các trường hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu. Sở sẽ tham mưu và đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh khen thưởng các sở, ngành, quận, huyện thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đối với cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố, cần tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, đúng quy định được nêu trong Nghị định 09; thường xuyên cập nhật thông tin lên trang web của đơn vị mình; phân công người phát ngôn đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Báo chí góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần xây dựng Việt Nam phát triển, thịnh vượng
Báo chí góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần xây dựng Việt Nam phát triển, thịnh vượng

Theo xu hướng tất yếu của sự phát triển thông tin, truyền thông gắn với khoa học, công nghệ, việc sắp xếp hệ thống báo chí Việt Nam gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN