Cao Bằng quyết tâm giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Cao Bằng đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều nguồn vốn thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.


Hỗ trợ người dân giảm nghèo bằng cách phát huy tự lực.

Thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011 (riêng các hộ nghèo thuộc huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn tăng gấp 2 lần). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 4% trở lên/năm (các huyện nghèo, xã nghèo giảm trên 5%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 38,06% đầu năm 2011 xuống 15,89% vào cuối năm 2015.

Giai đoạn 2016 - 2020, cách tiếp cận các tiêu chí nghèo đa chiều đã có nhiều thay đổi. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cao Bằng tăng lên. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, kết quả điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của các huyện, thành phố; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh chiếm 52,36%, trong đó, hộ nghèo là 52.409 hộ, chiếm tỷ lệ 42,5% (tăng gấp gần ba lần so với chuẩn nghèo đơn chiều cuối năm 2015), hộ cận nghèo 12.110 hộ, chiếm tỷ lệ 9,83%.

Theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, để thực hiện giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016 - 2020, Cao Bằng sẽ giảm dần các chính sách “cho không”, tăng dần sự chủ động tiếp cận các chính sách về giảm nghèo đối với người nghèo, phát huy tính tự lực, tự cường trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, tránh cho hộ nghèo tâm lý ỷ lại. Để làm được điều này, đòi hỏi sự thay đổi trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, cùng sự thay đổi nhận thức căn bản của chính những người dân.
Bài và ảnh: PV
Ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Huyện biên giới Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi cao nguyên và vùng đồng bằng, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN