Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 7%

Ngày 31/12, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể nhân dân tỉnh Bắc Ninh.


Trao bằng khen cho cấc đơn vị.Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã trong toàn tỉnh. Năm 2014, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) ước tính tăng 0,2% (giá so sánh 2010) so với năm 2013. Tổng thu ngân sách đạt 12.440 tỷ đồng, tăng 8,6% so năm 2013. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước 23.056,9 triệu USD. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 576.754 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

 Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,5% - 7%; thu ngân sách Nhà nước đạt 14.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 26 tỷ USD, tăng 12,8%; tạo việc làm cho trên 27.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,2%, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.   Trên tinh thần nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015; Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề: đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, vấn đề ô nhiêm môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa…

Thái Hùng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN