Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Ninh Thuận

Ngày 5/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đến thăm và làm việc tại xã Phước Đại thuộc huyện nghèo Bác Ái, nơi có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Raglai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy vùng quê cách mạng anh hùng đã có nhiều đổi mới, phát triển: Cơ sở hạ tầng như trường học, trạm xá khang trang, đường sá đi lại thuận tiện; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Với diện tích đất nông, lâm nghiệp rộng lớn, lại được quan tâm đầu tư phát triển thủy lợi (công trình thủy lợi hồ Sông sắt), diện tích đất gieo trồng của xã đến nay đã đạt hơn 1.300 ha.

Nhiều mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp kết hợp được phát triển, nhân rộng, nhiều loại cây lâm nghiệp được trồng mới, đàn gia súc phát triển mạnh, đạt trên 3300 con. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. Tổng số học sinh các bậc học huy động đến lớp đạt trên 97%. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Phước Đại đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư hết sức băn khoăn vì đến nay Phước Đại vẫn còn hơn 30% số hộ nghèo và 26% số hộ cận nghèo. Bên cạnh những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô cằn, Phước Đại, Bác Ái cũng có nhiều điều kiện thuận lợi, cách thành phố trung tâm tỉnh không xa, được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản, có hồ nước tưới, giao thông đi lại thuận tiện... lại được tỉnh, Trung ương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhưng Phước Đại, Bác Ái vẫn là xã nghèo, huyện nghèo, cần tìm hướng phát triển, đi lên.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, nhân dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết phấn đấu, thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp chủ yếu đến năm 2015 mà Đảng bộ xã đã đề ra, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi thăm, khảo sát Tuyến đường ven biển của tỉnh.

Sau khi khảo sát tình hình thực tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng có dịp về thăm Ninh Thuận, một tỉnh có vị trí hết sức quan trọng ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; cảm nhận được rất nhiều nét mới mẻ trong sự phát triển của tỉnh, cũng như những khó khăn đặt ra với Ninh Thuận.

Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng vươn lên, thực hiện tương đối tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm nay có bước bứt phá đi lên khá toàn diện, tập trung vào 4 khâu cơ bản, đột phá, đó là kịp thời xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển; tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; cải cách hành chính, thu hút đầu tư; xây dựng nguồn nhân lực.

Nhờ có định hướng đúng đắn nên vừa qua Ninh Thuận đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung vào những khâu yếu, khâu khó. Riêng 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 16,6%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 37,3%, tổng thu ngân sách đạt 54,2% dự toán cả năm và tăng 68,5% so với cùng kỳ, vốn đầu tư xã hội tăng 43,6%.

Ninh Thuận có nhiều mặt hàng lợi thế đã khẳng định được thương hiệu như măng tây, nho, táo, tôm giống... Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến triển tích cực, tỷ lệ hộ nghèo tuy còn cao, nhưng cũng giảm được 8%. Đến nay, 18/23 chỉ tiêu Đại hội được thực hiện đạt khá và có khả năng hoàn thành. Hình ảnh, vị thế của tỉnh được nâng thêm so với trước; đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, Ninh Thuận đang có khí thế đi lên.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ, Ninh Thuận vốn là một tỉnh có nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, trong giai đoạn mới lại đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức mới, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, chất lượng chưa cao. Đến nay, Ninh Thuận vẫn là tỉnh nghèo, thu ngân sách đạt thấp, bình quân thu nhập đầu người mới đạt 23 triệu đồng/người/năm, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là vấn đề cần chú ý, hạ tầng giao thông, thủy lợi còn nhiều khó khăn, kinh tế biển chưa được chú ý đúng mức, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chưa đạt kết quả như mong muốn, có mặt còn hạn chế. Tình hình trong nước, quốc tế bên cạnh thuận lợi, vẫn còn khó khăn, diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Yêu cầu sắp tới đặt ra còn rất cao, nhiệm vụ còn rất nặng. Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, Ninh Thuận cần tổng kết, rút ra những kinh nghiệm thật sâu sắc, đánh giá hết tình hình để thấy hết tiềm năng, thế mạnh, khó khăn, hạn chế, rà soát, định ra, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển. Cùng với bàn về nhân sự, Ninh Thuận cần tập trung cho văn kiện Đại hội, đây là định hướng phát triển cho thời gian tới của địa phương. Đồng thời, Ninh Thuận phải tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra; rà soát lại, chọn lọc một số vấn đề khó, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là những dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, thủy lợi, phát triển điện gió, kinh tế biển...

Tổng Bí thư lưu ý, Ninh Thuận cần hết sức chăm lo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt, thường xuyên, lâu dài Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu không chăm lo thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, thì khó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, hai nhiệm vụ này gắn chặt với nhau.

Tổng Bí thư nhắc nhở Ninh Thuận cần tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết nhất trí, đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc theo phương châm tập trung, mạnh mẽ, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, nói đi đôi với làm.

Ninh Thuận cần tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, nội bộ đoàn kết nhất trí cao, phân công mạch lạc rõ ràng, phối hợp cho tốt, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, liên kết vùng tốt hơn nữa. Nỗ lực chủ quan là quyết định, đó là vấn đề cán bộ, con người, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính...

Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận trong thời gian sắp tới, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ, bước sang nhiệm kỳ mới có bước phát triển mạnh mẽ, rõ rệt và hiệu quả cao hơn nữa.

Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị của Ninh Thuận về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh trong quá trình triển khai Dự án nhà máy điện hạt nhân; xem xét ưu tiên bổ sung nguồn vốn, giúp tỉnh có điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Tuyến đường ven biển; tiếp tục triển khai thực hiện dự án thủy lợi Tân Mỹ.


Nguyễn Sự - Đức Ánh

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản