Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đảm bảo tính kế thừa, sáng tạo và phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo chặt chẽ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với Tỉnh ủy Long An là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tỉnh coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đồng thời bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực, nhất là tập trung chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thường xuyên.

Từ việc chuẩn bị trên, Tỉnh ủy Long An đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự, các khâu tổ chức Đại hội.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được, tính đến cuối năm 2019, Long An có 2.988 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 (đạt 100%). Long An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khu phố hoặc Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố. Các chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, chọn đảng viên giữ chức vụ trưởng, phó phòng, ban của đơn vị, hoặc bộ phận làm Bí thư chi bộ.           
                                       
Đối với Đại hội cấp cơ sở, đến nay, toàn tỉnh có 556/565 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội (chiếm 98,41%). Trong đó, tỉnh và huyện đã chọn 35 đảng bộ cơ sở làm điểm đại hội để rút kinh nghiệm chung. 15/19 đảng bộ trực thuộc hoàn thành Đại hội cấp cơ sở. Các đảng bộ còn lại đang khẩn trương tiến hành Đại hội, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2020 theo kế hoạch đề ra.

Đối với Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Long An chọn Đảng bộ huyện Cần Giuộc làm điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy; đồng thời, làm điểm rút kinh nghiệm chung cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Kết quả bầu cử Bí thư Huyện ủy có số phiếu tập trung cao (đạt 99,6%). Hầu hết, đại biểu dự Đại hội có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế Đại hội; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình hành động, văn kiện của cấp trên, đề án nhân sự Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử. Đại hội bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 41 thành viên. Tỷ lệ nữ trúng cử Ban Chấp hành đạt 19,5%, tỷ lệ trẻ đạt 17,7% ( Chỉ thị số 35 nêu phấn đấu tỷ lệ nữ 15% trở lên; cán bộ trẻ từ 10% trở lên).

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội của các Đảng bộ: Quân sự, Tân Thạnh, Châu Thành, Vĩnh Hưng. Các địa phương, đơn vị còn lại đang khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện đại hội để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Long An đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, văn sỹ, trí thức, nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng và ban, bộ, ngành Trung ương đối với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và đang khẩn trương thực hiện các bước quy trình nhân sự đại hội theo quy định. Với công tác lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

“Trên tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ đảm bảo tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần cho thành công Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được cho biết thêm.

Thanh Bình (TTXVN)
Phát huy tính dân chủ - nhìn từ Đại hội Đảng bộ cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư
Phát huy tính dân chủ - nhìn từ Đại hội Đảng bộ cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư

Trong 3 ngày từ 22 - 24/6, Đảng bộ huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN