Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Ngày 7/3, Ban Chỉ đạo về công tác nhân quyền thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, việc thực hiện các chế độ an sinh xã hội; công tác đảm bảo quyền con người; thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố luôn đạt kết quả tốt. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo; sự nỗ lực, phối hợp, trao đổi chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo quyền con người trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chống phá, nhất là lợi dụng các vấn đề “nóng" được dư luận quan tâm để xuyên tạc, lôi kéo người dân tham gia. Năm 2024, trên địa bàn Cần Thơ diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước cũng như của thành phố; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa thông tin, truyền thông tiềm ẩn nhiều phức tạp. Lợi dụng các vấn đề được dư luận quan tâm, các đối tượng liên quan đến tổ chức phản động, cực đoan đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc, chống phá về dân chủ, nhân quyền.

Để nâng cao hiệu quả cho công tác nhân quyền trong thời gian tới, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhân quyền. Các đơn vị tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo môi trường mạng lành mạnh; phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em; phản bác những nội dung sai lệnh về tự do tôn giáo, tự do internet... Đồng thời, ngăn chặn những hành vi vi phạm, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc tình hình nhân quyền trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để phát tán thông tin giả, xấu độc trên môi trường mạng.

Ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực lao động, việc làm, bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm, thúc đẩy quyền phụ nữ, bình đẳng giới...

Ban Dân tộc tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dân tộc; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương đối với chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời biểu dương người có uy tín, thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Công an thành phố tham mưu, thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, kịp thời nghiên cứu, bổ sung, kiện toàn cơ chế hoạt động của Ban bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, bổ sung vào thành viên Ban Chỉ đạo đối với cấp cơ sở. Cùng với đó, tham mưu xử lý tốt các vấn đề liên quan bảo đảm quyền con người trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan tổ chức có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thành tựu và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về dân chủ, nhân quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu UBND quận, huyện triển khai có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người; bảo đảm an sinh xã hội; tạo môi trường ổn định, phát triển bền vững để nâng cao điều kiện sống, các quyền được thụ hưởng cho người dân; quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh dịch, thất nghiệp...

Các đơn vị rà soát những vấn đề còn tồn tại, kịp thời tham mưu biện pháp giải quyết hiệu quả, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; không tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đồng thời, quan tâm công tác hướng nghiệp, đào tạo ngay tại cơ sở, qua đó tạo ra bước đi đúng đắn, phù hợp với năng lực, sở trường đối với từng cấp bậc đào tạo lao động.

Thanh Liêm (TTXVN)
Bóc trần luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam
Bóc trần luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam

Việc Việt Nam đã hai lần trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là minh chứng rõ nhất về thành tựu liên quan quyền con người ở nước ta. Thế nhưng, bất chấp sự thật được công nhận đó, các tổ chức chống phá vẫn ngoan cố không thừa nhận và liên tục chĩa mũi dùi xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN