Thực hiện nghiêm quy định tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

Nhằm tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của Nhà nước và của tỉnh.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; nghiêm cấm sử dụng máy tính đã có lịch sử kết nối Internet trong quá trình ra đề, đáp án thi. Tất cả các thiết bị sử dụng để ra đề thi, đáp án thi phải được kiểm tra an toàn, an ninh thiết bị theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí khu vực riêng phục vụ ra đề thi, đáp án thi các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch do cấp tỉnh tổ chức; hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí khu vực riêng phục vụ các kỳ thi do sở, ngành, cấp huyện tổ chức, đảm bảo tính biệt lập, không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị kết nối Internet không dây ngoài khu vực; các thiết bị sử dụng trong khu vực phải được kiểm tra an ninh an toàn. Trong khi chưa bố trí được khu vực riêng biệt, thì phải được sự đồng ý của của người có thẩm quyền về lựa chọn địa điểm ra đề thi và đáp án thi. Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong khu vực ra đề thi, đáp án thi; phải sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài; bố trí lực lượng canh gác, bảo đảm an ninh trật tự ngoài khu vực, không để người không có trách nhiệm tiếp cận khu vực ra đề thi, đáp án thi…

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, sau khi một số vụ án, vụ việc liên quan lộ, lọt bí mật nhà nước được phát hiện xử lý, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên.

Tuy nhiên, tại một số sở, ngành, địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, có nguy cơ cao lộ, lọt bí mật nhà nước như: thực hiện không đúng quy trình, quy định về ban hành, vận chuyển, giao, nhận tài liệu bí mật nhà nước; soạn thảo, lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước trên máy tính kết nối Internet... Đáng chú ý, việc lựa chọn địa điểm ra đề và đáp án các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch chủ yếu là thuê một khu vực trong cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn), không đảm bảo tính biệt lập, chưa có biện pháp ngăn chặn sóng thiết bị Internet không dây của các khu vực và hộ gia đình xung quanh tác động đến.

Thái Thuần (TTXVN)
Hà Nội yêu cầu hoàn thành cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/5
Hà Nội yêu cầu hoàn thành cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/5

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/5/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN