Xử lý nghiêm công chức, viên chức yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Chú thích ảnh
Trung tâm phục vụ Hành chính công Long An. Ảnh tư liệu: Bùi Giang/TTXVN

Các công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị phải tự khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Khi thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch với người dân, trong trường hợp có đầy đủ điều kiện để tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện, tùy tiện yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân, gây khó khăn, bức xúc cho người dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị thông báo, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định; thường xuyên đồng bộ thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Công an tỉnh và UBND cấp huyện lập đường dây nóng của tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 (Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) cấp tỉnh, huyện để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân; bố trí cán bộ, phát huy tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Thanh Bình (TTXVN)
Tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú
Tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú

Tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Đây là chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đối với thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức về thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy vừa được ban hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN