Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi sự nỗ lực bằng cả trái tim và khối óc

10 giờ 20 phút sáng nay 10/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn, giải đáp các ý kiến và trả lời các câu hỏi của đại biểu cùng cử tri. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng nêu quyết tâm: "Chính phủ và tất cả chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, bằng cả trái tim và khối óc".

11:30 Ngày 10/11/2020

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Đúng 11 giờ 30 phút, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

11:11 Ngày 10/11/2020

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10. Ảnh: TTXVN

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa đồng bào và cử tri cả nước,

Sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Tổng cộng đã có 121 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn; có 41 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời trực tiếp chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Cơ bản các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội đã được các thành viên Chính phủ, các vị Trưởng ngành trả lời, còn một số câu hỏi chưa được trả lời hoặc được phép trả lời bằng văn bản, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân trả lời, sớm gửi văn bản đến các vị đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với tính chất, phạm vi nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này, có thể coi đây như là bước đầu tổng kết, đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của Quốc hội. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm mà đã được Quốc hội giám sát, ra nghị quyết yêu cầu thực hiện.

chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, các vị Trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

Qua phiên chất vấn cho thấy, cơ bản việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội, tạo sự chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao đã được thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, qua các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra, Báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và nội dung chất vấn tại kỳ họp, cho thấy bức tranh tổng thể trong việc triển khai thực hiện các yêu cầu của Quốc hội là toàn diện, có chiều sâu, kết quả tích cực là chủ đạo, nhưng cũng phải thẳng thắn nhận thấy còn có nhiều nội dung, nhiều chỉ tiêu, yêu cầu chưa đạt, chưa giải quyết dứt điểm hoặc vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục có giải pháp căn cơ để triển khai, khắc phục. Có những vấn đề đã được Quốc hội yêu cầu nhiều lần, nhưng chuyển biến còn chậm, chưa đạt kết quả đề ra. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế có cả khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân từ bất cập trong chính sách pháp luật, từ tổ chức thực hiện, từ việc thiếu nguồn lực, nhưng cũng có những nguyên nhân xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các bộ, ngành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành các yêu cầu đã được Quốc hội đề ra, cũng như những giải pháp đã nêu tại phiên chất vấn hôm nay. Các giải pháp tập trung vào một số nhóm vấn đề cụ thể là:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, nghiên cứu sớm trình Quốc hội ban hành các Luật để tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013; đồng thời, rà soát để trình Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn; triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm. Rà soát, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới nền công chức, công vụ; tập trung xây dựng chính phủ điện tử, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tập trung xây dựng các nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; xây dựng và ban hành chiến lược chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, có giải pháp đồng bộ để xử lý vấn đề biên chế của ngành giáo dục và y tế phù hợp với từng vùng, miền, trong đó cần sớm ban hành nghị định về vị trí việc làm, tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát sửa đổi chế độ phụ cấp, xây dựng chương trình bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở bảo đảm hợp lý.

3. Tăng cường hiệu quả, chất lượng đầu tư; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; tập trung nguồn lực, nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động nguồn lực để thực để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết của Quốc hội; đầu tư nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai, tu bổ xử lý đê xung yếu, kè sông biên giới; bố trí đầu tư hạ tầng giao thông cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và miền núi. Có các giải pháp để bảo đảm cân đối ngân sách an toàn trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid 19 và ảnh hưởng của thiên tai; tăng cường công tác quản lý thu thuế, xử lý nợ thuế; nâng cao hiệu quả chi ngân sách; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tiến độ bảo đảm công khai, minh bạch.

4. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, công tác quản lý nhà chung cư. Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng đô thị, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn; rà soát, điều chỉnh, xử lý, thu hồi các “dự án treo”, bảo đảm quyền lợi của người dân trong khu vực quy hoạch theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và sở hữu nhà.

Rà soát việc thành lập các hãng hàng không, xã hội hóa cảng hàng không; tập trung triển khai, đưa vào vận hành các dự án giao thông trọng điểm tại các thành phố lớn và có tính chất liên vùng; tiếp tục rà soát hệ thống thu phí BOT.

Triển khai Chiến lược về phát triển năng lượng quốc gia, trong đó phải quan tâm đến việc cân đối nguồn cung - cầu năng lượng. Sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII để triển khai thực hiện trong năm 2021; hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia tới các thôn, bản, hải đảo trong giai đoạn 2021-2025; Nâng cao vai trò của lực lượng quản lý thị trường và tập trung phối hợp giữa các lực lượng để đấu tranh với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Sớm có cơ chế phối hợp để quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại điện tử.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, quy hoạch báo chí và hoạt động báo chí theo quy định đúng của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; khuyến khích phát triển các mạng xã hội trong nước, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh trên môi trường mạng; xử lý nghiêm việc đăng tin sai trên môi trường mạng; Sớm ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, xây dựng Đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; có các giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức và văn hóa; bảo tồn văn hóa truyền thống. Năm 2021, ban hành văn bản hướng dẫn Luật du lịch về mô hình quản lý khu du lịch, khu di tích; đẩy mạnh du lịch nội địa an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid 19, có giải pháp phù hợp để bảo đảm du lịch phát triển bền vững sau đại dịch.

Rà soát việc triển khai cơ chế tự chủ đối với các trường đại học, xác định rõ vai trò của cơ quan quản lý, cơ quan chủ sở hữu đối với các trường đại học; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa; giảm tải cho giáo viên và học sinh; sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc dạy văn hóa trong các trường nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên; triển khai chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo quy hoạch, chương trình đã được phê duyệt phù hợp với yêu cầu thực tiễn, áp dụng các mô hình mới để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo gắn với giải quyết việc làm; phấn đấu đến năm 2030 giáo dục nghề nghiệp đạt trình độ cao trong ASEAN

6. Chủ động, tích cực làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19; khẩn trương đầu tư, nghiên cứu, sản xuất vắc xin của Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng, an toàn; tham gia hiệu quả chương trình vắc xin của thế giới trong phòng chống dịch bệnh; tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, quản lý, kiểm soát giá thuốc.

Rà soát, hoàn thiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách lương hưu của người về hưu trước năm 1993. Tập trung hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ, vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống; kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng lực lượng và thiết bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, điều phối trong phòng chống thiên tai và ứng phó với tình trạng khẩn cấp.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường trong việc thực hiện các dự án kinh tế - xã hội; giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; xây dựng cơ chế phù hợp trong việc thu gom và xử lý rác thải; tập trung sử lý nguồn thải, nhất là nước thải sinh hoạt ra các dòng sông; sử dụng các biện pháp, công cụ kinh tế, kỹ thuật phù hợp để quản lý môi trường. Rà soát công tác quản lý đất đai, việc khai thác tài nguyên, thiên nhiên; có các giải pháp để bảm đảm an ninh nguồn nước, bảo đảm nước ngọt trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặt, nhất là ở vùng núi và đồng bằng Sông Cửu long.

Nâng cao năng lực bảo vệ phát triển rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, hạn chế thấp nhấp việc chuyển mục đích diện tích rừng tự nhiên, phục hồi chất lượng rừng tự nhiên; có các chương trình riêng để phục hồi diện tích rừng tại khác khu vực trọng điểm Tây nguyên, Tây bắc và ven biển; cải thiện cơ cấu rừng trồng, gắn với đặc thù của từng vùng nhằm tăng giá trị, độ bền vững của rừng trồng, nâng diện tích rừng trồng; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xử lý tốt việc di dân tự do.

8. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới; áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, phát triển hợp tác xã kiểu mới, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và người làm nông nghiệp; triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, tập trung nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng dịch; áp dụng mô hình, công nghệ chăn nuôi sử dụng chế phẩm an toàn sinh học; xây dựng các chuỗi chăn nuôi khép kín; tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức hệ thống làm công tác thú y ở cơ sở.Triển khai hiệu quả các chương trình quốc gia về giống vật nuôi, cây trồng đáp ứng yêu cầu của thị trường và phù hợp với biến đổi khí hậu. Kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thân thiện với môi trường. Tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng nghề cá, hạ tầng thủy sản; chấn chỉnh hoạt động khai thác hải sản để tháo gỡ Thẻ vàng của Châu Âu. Cải thiện và nâng cao chất lượng các mặt hàng có thế mạnh, lợi thế; nâng cao năng suất sản xuất, tổ chức lại thị trường, chú trọng cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước.

9. Tiếp tục triển khai cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; nâng cao chất lượng, số lượng xử lý đơn giám đốc thẩm; xây dựng và ban hành cơ chế thi hành án hành chính, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; có các giải pháp để xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là vi phạm về ma túy đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa đồng bào và cử tri cả nước,

Có thể khẳng định rằng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp. Tinh thần chung của phiên chất vấn đó là “dân chủ - thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng”. Phiên chất vấn diễn ra ở thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, là thời điểm cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid 19 và thiên tai, bão, lũ gây ra. Kết quả của phiên chất vấn hôm nay sẽ là cầu nối giữa hai khóa Quốc hội, chuyển tải những nỗ lực trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát; thể hiện vai trò, chức năng của Quốc hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ khóa XIV, tạo động lực, khí thế mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Căn cứ kết quả phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết đã ban hành, cùng các vấn đề nêu trên để dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở để Quốc hội khóa XV tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội xin kết thúc tại đây. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các vị khách quý, đồng bào, cử tri cả nước đã dành thời gian quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có sự chuẩn bị chu đáo trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn, tranh luận với nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã tổ chức đưa tin, phát thanh, truyền hình trực tiếp đến đồng bào và cử tri cả nước theo dõi.

Xin trân trọng cảm ơn.

10:54 Ngày 10/11/2020

Thủ tướng Chính phủ nêu các giải pháp giữ vững nền kinh tế trong bối cảnh COVID-19

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, về việc giữ đất nước không bị tăng trưởng âm nền kinh tế trong bối cảnh COVID-19 đang lây lan mạnh trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ một số nhiệm vụ.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) và nhiều đại biểu khác về mục tiêu kép mà Việt Nam đang triển khai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu, ngay giờ đây ở Campuchia, Nhật Bản, các nước Châu Âu… dịch đã quay trở lại với tốc độ cao.

Thủ tướng cho rằng, chúng ta đưa ra mục tiêu mục tiêu kép, đó là ngăn chặn dịch bệnh không lây nhiễm ra cộng đồng, bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân. Đây là nhiệm vụ ưu tiên suốt từ đâu có dịch COVID-19 đến nay ở Việt Nam. Để có thể giữ được đất nước không bị tăng trưởng kinh tế âm, chúng ta phải giữ vững ổn định xã hội, nhất là sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải quyết việc làm và tăng trưởng ở mức cần thiết.  

Để giải quyết mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng cần phải thực hiện một số mục tiêu sau: Trước hết là một tinh thần đề cao tự lực, tự cường xây dựng nền kinh tế có tính tự chủ cao, an toàn hơn trong chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh lương thực, chú trọng hơn nữa đến thị trường trong nước, đi đôi với khai thác hiệu quả thị trường quốc tế. Kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua cũng cho thấy chúng ta thực hiện các hiệp định và thúc đẩy phát triển, chúng ta đã xuất siêu đến giờ phút này gần 20 tỷ đô la.

Đây là một cố gắng rất lớn, bây giờ phải tiếp tục phát huy tinh thần này và đẩy mạnh thị trường trong nước cùng với xuất khẩu, giữ vững sản xuất nông nghiệp, bởi nông nghiệp là nền tảng và đặc biệt là chỗ dựa trong lúc dịch bệnh của toàn cầu.

Cho nên về chiến lược ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phải đồng thời phát triển, tạo cân đối nền kinh tế. Nông - lâm nghiệp, công nghiệp kết hợp với nền kinh tế số và một số ngành du lịch, dịch vụ, lưu thông, phân phối, tiếp thị để hiện đại hóa.  

“Đặc biệt ngành du lịch, phát triển trong bối cảnh dịch bệnh cho nên việc phát triển tại chỗ như homstay... những hình thức này rất cần thiết bởi dân số của chúng ta đông là một tiềm lực mà chúng ta cần phát huy”, Thủ tướng nói.

10:45 Ngày 10/11/2020

Phấn đấu Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh ổn định, bền vững

Chú thích ảnh
Thủ tướng trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong gần 5 năm qua, đã có trên 6 nhà máy chế biến hiện đại được xây dựng và đi vào hoạt động.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có sự tham gia tích cực của những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, hứa hẹn đem lại những đột phá lớn về chuỗi cung ứng, về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn, quy mô công nghiệp có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, ngày 19/12 tới đây, tại Bình Phước sẽ khánh thành nhà máy chế biến thịt gà với số vốn đầu tư 160 triệu USD, công suất lớn nhất thế giới tới 100 triệu con/năm.  

Thị trường chứng khoán vào thời điểm đầu năm 2016 chỉ đạt 500 điểm, nhưng đã sớm đạt kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam với 1.218 điểm vào tháng 4/2019. Dưới tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái nền kinh tế toàn cầu, chỉ số VNindex vẫn duy trì ở mức trên dưới 950 điểm. Quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt trên 100% GDP, trong đó, riêng thị trường cổ phiếu xấp xỉ 70% GDP, giúp bổ sung thêm khoảng 115 tỷ đô la vào tài sản quốc gia so với cách đây 4 năm.  

Thủ tướng cho biết: Mỗi năm, chúng ta chứng kiến hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư đang đổ vào, hàng triệu việc làm đã được tạo ra trên khắp cả nước. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, nhất quán, mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức thấp, dưới 4 % và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.  

Phấn đấu Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô mà chúng ta đã dày công tạo dựng những năm qua.

Nhân diễn đàn này, Thủ tướng cũng cho biết về việc xác định mục tiêu tăng trưởng 2021 khoảng 6% mà đại biểu Quốc hội đã nêu.

Thủ tướng Chính phủ nhận thấy mức tăng trưởng này còn khiêm tốn so với tiềm năng của đất nước, nhất là xuất phát từ mức thấp của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, cùng những căng thẳng, diễn biến chính trị khó lường trong khu vực và trên thế giới, có thể ảnh hưởng tiêu cực và tích cực tới triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu.

Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng các kịch bản tăng trưởng và phương án hành động khác nhau để bất luận trong trường hợp nào chúng ta vẫn giữ được sự chủ động, chiến lược và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội tốt nhất cho đất nước.

"Như tôi đã từng nói, thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình. Nguy cơ lớn nhất của chúng ta không phải là tụt hậu về kinh tế, mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí vươn lên và nguy cơ lớn nhất là thiếu quyết tâm hành động", Thủ tướng nói.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, với tinh thần trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được mô hình phát triển thịnh vượng toàn diện, bao trùm. Đó là một nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nơi mà mọi người dân, mọi doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta đã cắt giảm thuế và chi phí hành chính, đồng thời xóa bỏ các trở ngại về mặt chính sách và môi trường kinh doanh để khuyến khích tinh thần doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo, tham gia nhiều Hiệp định FTA để mở rộng không gian phát triển mới cho nền kinh tế, nhất là hai Hiệp định FTA thế hệ mới CPTPP và EVFTA, góp phần đa dạng hóa thị trường, tham gia tích cực hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong xu thế hiện nay, chúng ta cần tiếp tục kiên trì một số biện pháp, chính sách quan trọng nhằm củng cố hơn nữa niềm tin và sự lạc quan của các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

10:35 Ngày 10/11/2020

Cải cách hành chính mạnh mẽ góp phần tăng số doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ cho biết: Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các ngành cần chú trọng hơn công tác xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.  

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác, thực thi hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, bảo vệ quyền tài sản, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư, doanh nghiệp làm ăn kinh doanh như ý kiến của nhiều đại biểu đã nêu tại nghị trường và trên các phương tiện truyền thông.  

Chính phủ cũng đã đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế tiền lương, đánh giá, đề bạt cán bộ phù hợp.  

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội đã nêu về những bất cập, chồng chéo, thậm chí sửa đổi trong các cơ chế, chính sách, pháp luật.  

Thủ tướng cho rằng, đây thực sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên đột phá chiến lược trong thời gian tới.  

Đồng thời, Chính phủ ưu tiên chỉ đạo khâu thực thi pháp luật và mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các vị đại biểu Quốc hội trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật và sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa của các cơ quan tư pháp.  

Những cải cách hành chính mạnh mẽ trong hơn 4 năm qua đã góp phần tăng số doanh nghiệp được thành lập mới, đạt gần 350.000 doanh nghiệp, tương đương một nửa trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.  

Tổng số vốn đăng ký mới và tăng vốn đạt gần 10 triệu tỷ đồng. Giờ đây, Việt Nam đã có hàng trăm doanh nghiệp có quy mô tài sản từ hơn trăm triệu, đến hàng tỷ đô la, trong đó nhiều tập đoàn.

10:20 Ngày 10/11/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn

Đúng 10 giờ 20 phút, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời trong phiên chất vấn của Quốc hội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước hết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều vấn đề thời sự, được đồng bào, cử tri cả nước và dư luận quan tâm. Qua đó, thể hiện sự trăn trở, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội. Các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng đã trực tiếp, nhiều lần trình bày, trả lời các câu hỏi với tinh thần trách nhiệm cao trước Quốc hội và nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất năm 2020 cũng như giai đoạn 2016-2020 và thời gian tới.

Không chỉ năm 2020, mà ngay từ bắt đầu nhiệm kỳ, chúng ta đã đối đầu với những thách thức lớn chưa từng thấy như hạn mặn ở ĐBSCL, sự cố môi trường Formosa, thiên tai, sạt lở đất, nhưng chúng ta đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD GDP trong 5 năm trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Việt Nam được coi là 1 trong 12 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Năm 2020, Việt Nam cũng là một trong những các nền kinh tế tăng trưởng cao nhất. Năm 2020, Việt Nam vẫn kiên trì duy trì tăng trưởng dương ở mức khá. Thủ tướng nhắc lại bài học về sức mạnh của tinh thần đoàn kết được khẳng định trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong năm 2020 khi Việt Nam đối phó dịch COVID-19 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam cũng hoàn thành tốt các trọng trách như chủ nhà ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc…

Chúng ta đang nhìn thấy nguồn năng lượng cực lớn ở thế hệ trẻ, tinh thần khởi nghiệp, nhiều ý tưởng táo bạo, sáng tạo độc đáo, vì vậy, chúng ta cần trang bị kỹ năng cần thiết cho thanh niên, tạo nhiều viejc làm mới, cần có cơ chế thu hút nhân tài.

Thủ tướng cho biết 6 năm qua chúng ta đã tạo 28 triệu việc làm mới. Nền kinh tế được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân của người dân tăng gần 145%, tương đương 9.000 USD tính theo ngang bằng sức mua. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,8% xuống dưới 3% và cần nỗ lực để giảm nghèo bền vững đặc biệt ở nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ sẽ quan tâm hơn nữa đến phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp.

Thủ tướng ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về mức lương quá thấp của gần 1 triệu người nghỉ hưu trước 1993 và giao Bộ LDTBXH trình Thủ tướng phương án bảo đảm nguồn lực, tài chính để thực hiện. Nhìn lại chặng đường đầy khó khăn, Thủ tướng cho rằng chúng ta đã tận dụng tốt cơ hội, khơi dậy trong nhân dân niềm tin về một Việt Nam độc lập, khát vọng, tự cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Trong đại dịch COVID-19, Chính phủ đã đề ra mục tiêu kép, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế duy trì tăng trưởng dương. Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều nước châu Âu áp dụng tái phong tỏa, vì vậy chúng ta không được chủ quan lơ là, đề cao ý thức cộng đồng, nâng cao năng lực cách ly, điều trị, sản xuất sinh phẩm, vaccine…, phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, bão chồng bão, lũ chồng lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống hàng triệu người dân ở miền Trung. Ngay giờ phút này, bão số 12 đang đổ bộ vào Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Nhiều người dân đã bày tỏ sự cảm động, cảm phục về những cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, lực lượng quân đội, công an, các lực lượng phòng chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… thực hiện kiên quyết phương châm 4 tại chỗ về phòng chống lụt bão. Trong đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an không quản ngại gian khổ, hy sinh quên mình để giúp đỡ nhân dân vượt qua bão lũ. Tình đồng bào đồng chí, thắm thiết đã thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, truyền thống của dân tộc.

Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các bộ ngành, địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, sửa chữa nhà ở, các công trình để nhanh chóng khôi phục đời sống, phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội. Chính phủ đánh giá nghiêm túc nguyên nhân chủ quan, khách quan qua đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung và sẽ tập trung các giải pháp khắc bất cập hạn chế đối với hồ thủy lợi-thủy điện nhỏ, đẩy mạnh trồng rừng, xử nghiêm các vụ phá rừng, trang bị thêm các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường năng lực dự báo, ban hành chiến lược ứng phó thiên tai.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã tập trung xây dựng Nhà nước liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, vẫn còn những hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư kinh doanh làm ăn... Những nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ trong 5 năm qua đã góp phần làm nên 350 nghìn doanh nghiệp thành lập, chiếm hơn một nửa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Mỗi năm, hàng triệu việc làm tạo ra trên cả nước… '

Thủ tướng ghi nhận ý kiến của các đại biểu về những bất cập trong cơ chế chính sách, xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm cần quan tâm. Thủ tướng cho rằng, mức tăng trưởng đề ra cho năm 2021 còn khiêm tốn, nhưng tình hình dịch bệnh còn phức tạp, những diễn biến trên thế giới có thể đe dọa đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta cũng phải giữ được sự chủ động chiến lược. Nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu về kinh tế mà là thiếu ý chí vươn lên, thiếu quyết tâm hành động. Phải tiếp tục duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển nhanh, bền vững nhưng ổn định.

Thủ tướng nhắc tới những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, trong đó có những nạn nhân là những cháu nhỏ chưa kịp học xong bài học trên lớp... Thủ tướng bày tỏ trăn trở vì vẫn còn những trẻ em phải đu dây vượt sông tới trường, chèo thuyền đi học... "Chính phủ và tất cả chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, bằng cả trái tim và khối óc", Thủ tướng nhấn mạnh.

09:59 Ngày 10/11/2020

Câu trả lời về tình trạng chậm trễ trong thi hành án dân sự cần được cặn kẽ, sâu sắc hơn

Tranh luận với phần trả lời của các trưởng ngành, các đại biểu bày tỏ:

Đại biểu Nguyễn Công Hồng cho biết: Sau khi nghe câu câu trả lời về tình trạng chậm trễ trong thi hành án dân sự khiến tôi "thất vọng", "hoang mang". Thất vọng vì chưa được trả lời trọn vẹn, còn hoang mang là vì tôi hiểu tình trạng chậm trễ trong thi hành án dân sự đã, đang và sẽ tiếp tục như vậy.
Tôi hy vọng trên thực tê tình trạng  này sẽ đươc cải tiến và câu trả lời về tình trạng chậm trễ trong thi hành án dân sự sẽ được sâu sắc, cụ thể hơn.

Đại biểu Ngô Thị Bích Châu bày tỏ sự chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về vì sao có sự chênh lệch trong đầu tư cao tốc giữa hai miền Nam - Bắc. Đại biểu bày tỏ  mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ đối với đầu tư hạ tầng giao thông khu vực ĐB SCL vì đây là vựa lúa của đất nước (nhu cầu vận chuyển cao).

09:54 Ngày 10/11/2020

Các đại biểu chất vấn

Sau giờ giải lao, các đại biểu tiếp tục chất vấn về các nội dung: Quản lý quy hoạch không gian ngầm đô thị; Khi  nào triển k hai áp thuế với hoạt động bán  hàng qua mạng; Chính sách với văn nghệ sĩ; Giải pháp đột phá để giảm tai nạn giao thông; Việc di dời trụ sở bộ ngành, bệnh viện, trường đại học ra khỏi nội đô và bàn giao công sản; Trợ cấp cho người cao tuổi...

09:50 Ngày 10/11/2020

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
09:30 Ngày 10/11/2020

Quốc hội nghỉ giải lao

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội trước giờ chất vấn. Ảnh: TTXVN
09:26 Ngày 10/11/2020

Chất vấn đợt 3 với các vấn đề 'nóng'

Các đại biểu tiếp tục chất vấn với các câu hỏi về: Giải pháp để giảm khiếu kiện; doanh nghiệp FDI; áp lực về nguồn nước của lưu vực sông Mê-kông; Nâng cao chất lượng giáo viên từ đầu vào tuyển sinh; quy hoạch thoát lũ sông Hồng, sông Đáy...

09:21 Ngày 10/11/2020

Nhiều nỗ lực trong quản lý nhà chung cư để giảm các "điểm nóng" gây bức xúc

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Mai Bộ về xử lý hành vi chiếm dụng quỹ bảo trì, quản lý nhà chung cư đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý trong lĩnh vực này, nhằm giảm các "điểm nóng" tranh chấp.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời: 

Theo số liệu hết năm 2019, cả nước có khoảng 4.422 nhà chung cư, trong đó hơn 90% được quản lý vận hành an toàn, ổn định; có khoảng gần 10% có tranh chấp, có những vấn đề tồn tại như: Chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư, chậm thành lập ban quản trị; đóng góp bàn giao, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư; xác định sở hữu chung, riêng... và các vấn đề gây tranh cãi như: Thu chi tài chính, giá dịch vụ, đơn vị vận hành, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu…

Nguyên nhân là do một số vấn đề pháp lý chưa thật đầy đủ, rõ ràng như: Cách tính diện tích căn hộ, lô gia, diện tích chung, riêng; một số chủ đầu chưa đủ năng lực thực hiện dự án, chưa quan tâm đến nghĩa vụ sau bán hàng, không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định; còn buông lỏng quản lý nhà nước về chung cư; một số chủ đầu tư, ban quan trị chưa thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình…

Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về vấn đề này, đưa ra các giải pháp xử lý. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19 về tăng cường quản lý nhà nước về nhà chung cư; bộ xây dựng ban hành Thông tư về quản lý, ban hành quy chuẩn nhà chung cư, bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với quản lý nhà chung cư.

Thời gian qua, các địa phương cũng có nhiều cố gắng để tăng cường quản lý nhà chung cư. Như tại Hà Nội đã chuyển một số vụ vi phạm quỹ bảo trì nhà chung cư cho các cơ quan điều tra xử lý. Đến nay, sau một loạt giải pháp, với sự cố gắng của các địa phương, tình hình tranh chấp nhà chung cư đã giảm hẳn, tuy vẫn còn nhưng không có điểm nóng gây bức xúc.

Sắp tới, chung ta tiếp tục sửa đổi Nghị định 99 về hướng dẫn Luật nhà ở để bổ sung các quy định về nhà chung cư, nhất là kinh phí bảo trì chung cư, rõ hơn về mức thu, phương thức thu…

Liên quan vấn đề tranh chấp quỹ bảo trì, chúng tôi đã có tham mưu để Chính phủ có các Nghị định quy định xử lý hành chính trong vi phạm. Chúng tôi cũng ủng hộ việc các địa phương tăng cường thanh kiểm tra, chuyển các cơ quan điều tra xem xét xử lý các chủ đầu tư cố tình vi phạm quy định về quản lý và sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư.

09:18 Ngày 10/11/2020

Chính sách cho đơn vị nghệ thuật ngoài công lâp

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và cho biết: Các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập có thể nhận "đơn đặt hàng" từ cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng trả lời: Hiện các đơn vị cả công lập và ngoài công lập đều gặp khó khăn. Đối với các đơn vị công lập hiện chuyển từ bao cấp hoàn toàn sang tự chủ một phần, trước đây kinh phí được cấp về theo dạng “bao cấp” nhưng bây giờ là phải đặt hàng. Nhà nước sẽ cấp kinh phí về thông qua đặt hàng các tác phẩm đối với các đơn vị nghệ thuật truyền thống công lập để bảo tồn phát triển.

Với các đơn vị ngoài công lập cũng có chính sách có thể tương tự, nếu các đơn vị quản lý nhà nước thấy cần bảo tồn sản phẩm gì có thể đặt hàng các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập. Đây là chính sách hiên nhà nước đang thực hiện.

Việc làm sao để đưa nghệ thuật truyền thống đến với công chúng, khách du lịch, chúng tôi xác định văn hoá truyền thống là sản phẩm độc đáo của du lịch Việt Nam. Do đó, chúng tôi luôn chỉ đạo các sản phẩm du lịch phải sử dụng văn hoá truyền thống, hiện kết hợp khá nhuần nhuyễn, các đơn vị du lịch đều luôn quan tâm đến loại hình sản phẩm du lịch này.

Chúng tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đến nghệ thuật truyền thống, nhất là các nghệ sĩ, chế độ chính sách cho các nghệ sĩ. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để giải quyết vấn đề này.

09:17 Ngày 10/11/2020

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hoàn thiện 8 trục quốc lộ dọc và ngang sẽ cải thiện hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long

Theo Bộ trưởng, ngoài hệ thống các tuyến cao tốc xuyên đồng bằng sông Cửu Long, Bộ GTVT đang tập trung ưu tiên hoàn thiện 4 trục dọc giao thông gồm: Trục đường Hồ Chí Minh qua Đồng Tháp Mười kết nối với Kiên Giang; nâng cấp, mở rộng QL1; tuyến cáo từ TP Hồ Chí Minh đi Cà Mau; QL60 qua cầu Rạch Miễu kết nối với cầu Đại Ngãi (chuẩn bị khởi công) và 4 trục ngang giao thông gồm: QL62; cao tốc Hồng Ngự đi Trà Vinh; cao tốc Châu Đốc đi Sóc Trăng; cao tốc Kiên Giang đi Bạc Liêu. Như vậy, sau khi hoàn thành 4 trục giao thông dọc và ngang này, hạ tầng giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ được cải thiện rõ rệt.

09:15 Ngày 10/11/2020

Chênh lệch tiền đầu tư của đường cao tốc phía Nam và phía Bắc?

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời câu hỏi đại biểu Tô Thị Bích Châu về chênh lệch tiền đầu tư của đường cao tốc phía Nam và phía Bắc.

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời: Nêu vấn đề tại sao đường cao tốc phía Bắc đầu tư nhiều, phía Nam ít? Vấn đề này là do Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan quản lý, chủ dầu tư, lựa dự án, quy hoạch như thế nào.

Đầu tư cao tốc gồm nhiều vấn đề, nguyên nhân phía Bắc, khoảng cách xa địa lý nhiều, nhu cầu làm cao tốc cấp bách, chi phí giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư xã hội dễ. Phía Nam, khoảng cách địa lý gần nhau hơn nên sử dụng quốc lộ, tỉnh lộ; thu hút đầu tư khó, nền yếu hơn, chi phí cao hơn, giải phóng mặt bằng cao hơn nên chưa được tập trung ưu tiên.

Giải pháp: Đã tập trung cho đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2021 – 2025 như rất cao, trong đó cao tốc hoàn thành 2025, từ TP.Hồ Chí Minh cho đến Cà Mau, chuẩn bị khởi công Mỹ Thuận Cầu Thơ. Sắp tới hoàn thành hồ sơ thủ tục Cà Mau – Bạc Liêu; Bạc Liêu – Cần Thơ.

09:12 Ngày 10/11/2020

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn về tiên lương tối thiểu vùng

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh xã hội Đào Ngọc Dung trả lời câu hỏi đại biểu Trần Kim Yến về nội dung tiếp tục làm luật tiền lương tối thiểu hay không?

Tôi nhớ cách đây 2 kỳ họp, đại biểu đã nêu về vấn đề này. Trong quá trình chúng ta sửa đổi Bộ Luật lao động, chúng tôi cũng nhận được khuyến cáo của Tổ chức lao động quốc tế - ILO. Đến giờ,trước hết chúng tôi lắng nghe, cầu thị, đây là khuyến cáo của ILO. Quá trình xây dựng Bộ Luật Lao động cũng như thực thi chính sách cải cách tiền lương của Nghị quyết 27. chúng tôi thấy 2 vấn đề: Nghị quyết 27 của TW về chính sách cải cách tiền lương đã chỉ rất rõ về “tiền lương”.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu cũng như trên cơ sở chỉ đạo của TW tại Nghị quyết 27 và khuyến cáo của ILO, chúng tôi đã cụ thể hóa vấn đề trong chương tiền lương tối thiểu vùng trong Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019; đã quy định rất rõ tiền lương tối thiểu vùng cho cả 4 vùng.

Trên cơ sở đảm bảo thỏa thuận giữa người lao động, quản lý Nhà nước và người sử dụng lao động, vì vậy chúng tôi cho rằng, nội dung tiền lương tối thiểu đã được cụ thể hóa bằng pháp luật, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hóa trong chính sách thực hiện Đề án cải cách tiền lương trong thời gian tới.

09:08 Ngày 10/11/2020

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời về xã hội hoá các cảng hàng không

Liên quan đến ý kiến đại biểu Quang Dũng (Quảng Nam), về xã hội hoá các cảng hàng không, Bộ GTVT đang thực hiện tốt. Tất cả dịch vụ mặt đất từ bãi đỗ tàu bay, sửa chữa, cung cấp xăng dầu, thức ăn… đều do doanh nghiệp tham gia theo quy định pháp luật.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện xã hội khoá nhà ga hàng không, chúng tôi đã thí điểm ở sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh. Từ đó chúng tôi nhận ra một sô vấn đề khiếm khuyết về pháp luật, trong đó có vấn đề cấp sỏ đỏ cho cảng hàng không. Vì trước đây, các sân bay đều do quân đội quản lý, sau đó chuyển dần qua dân sự.

Hiện sân bay có 3 loại đất: đất chuyên dụng cho bộ quốc phòng, chuyên dụng cho hàng không dân dụng và loại đất dùng chung giữa quân đội, quốc phòng và giao thông. Hiện chúng tôi đang phối hợp với bộ quốc phòng, xin kinh phí của bộ tài chính, lập công tác kiểm đếm, đo đạc diện tích sân bay.

Liên quan đến việc chuyển sân bay ACB đang quản lý cho doanh nghiệp khác, hiện nay việc này liên quan đến quốc phòng an ninh, liên quan đến sở hữu, khi chuyển 1 tài sản của nhà nước quản lý cho 1 doanh nghiệp khác đang có nhiều vấn đề phát sinh, do đó chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đại biểu và sớm có giải pháp.

09:06 Ngày 10/11/2020

Bất cập trong đặt trạm BOT

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 Bộ trưởng Bộ GTVT trả lời:

 Về vấn đề BOT Đèo Cả trên quốc lộ 1, đơn vị thực hiện là Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả. Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân. Với tổng mức đầu tư 26,154 tỷ đông Hiện trạm BOT này được tập đoàn Đèo Cả đặt trên phần mà đơn vị đã thi công, theo đúng quy định: xây dựng ở đâu, đặt trạm ở đó. Do đó, việc đặt BOT tại đây là đúng quy định pháp luật.

Về trạm BOT trên quốc lộ 26. Theo thông tư của Bộ Tài chính có nói, khoảng cách giữa các trạm BOT là 60km, trong trường hợp đặc biệt có ý kiến của địa phương. Như vậy, các trạm BOT trên tất cả quốc lộ hiện nay mà Bộ GTVT quản lý, đều có ý kiến của các UBND tỉnh. Do đó việc đặt trạm BOT trên quốc lộ 26 phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình làm chúng ta chỉ nghiên cứu theo tuyến, ví dụ trên quốc lộ 1, các trạm cách nhau 60km, vấn đề liên kết quốc lộ với nhau còn hạn chế. Chúng tôi nhìn nhận sự bất cập này. Theo chỉ đạo chính phủ, Bộ GTVT thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp giảm chi phí cho các người dân xung quanh trạm BOT. Chúng tôi mong QH có giải pháp căn cơ để nghiên cứu và giải quyết cụ thể.

08:59 Ngày 10/11/2020

Nước sinh hoạt cho vùng núi đá và hải đảo

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu về nước sinh hoạt cho vùng núi đá và hải đảo xa xôi:

Đây là vấn đề mà Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và đây cũng là thực trạng rõ ràng tình hình khan hiếm đối với tài nguyên nước ở những vùng này.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 1553 năm 2019, phê duyệt chương trình điều tra cơ bản tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở những vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và trên cơ sở Quyết định 1553 này thì theo đó chương trình điều tra, tìm kiếm nước dưới đất cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm sẽ thực hiện trên địa bàn 41 tỉnh trong đó có Yên Bái cũng như có các huyện vùng núi cao ở Hà Giang. Chương trình này hiện nay đã được triển khai trên địa bàn 41 tỉnh với 325 vùng được điều tra đánh giá, trong đó miền Bắc có 147 vùng được đánh giá tại 15 tỉnh, và khu vực Bắc Trung Bộ có 32 vùng được điều tra đánh giá tại 5 tỉnh và Nam Trung Bộ có 48 vùng được đánh giá ở 7 tỉnh, 4 tỉnh khu vực ở miền Tây có 55 vùng được đánh giá và trong đó thì có những điều tra liên quan tới các vùng hải đảo của chúng ta, phục vụ nước cho quân đội cũng như người dân sinh sống tại đây.

Chương trình có 3 dự án. Thứ nhất là điều tra tìm kiếm nguồn nước. Hợp phần thứ 2 là nghiên cứu các giải pháp công nghệ và chính sách nhằm quản lý và bảo vệ nguồn nước dưới đất và xử lý, cấp nước và như vậy các chương trình này sau khi có kết quả thì chúng tôi đã lập được bản đồ ở những vùng đặc biệt khan hiếm nước và đã cung cấp số liệu, bản đồ về nước ngầm này, đồng thời có trao đổi để những khu vực khan hiếm nước đã nhận được số liệu này để khai thác.

Đặc biệt, như thời gian vừa rồi, đồng bào vùng cao ở Hà Giang đã có nhiều khu vực được cấp nước từ kết quả dự án này. Như vừa rồi, hạn hán nước đặc biệt ở miền Tây của Nam Bộ thì các khu vực dữ liệu này đã được cung cấp và trực tiếp khai thác nước phục vụ cho đồng bào.

Các chính sách này trong thời gian tới, bên cạnh việc chúng ta nắm chắc điều tra tốt, có số liệu về điều tra cơ bản nước ngầm thì có nhiều dự án hiện nay áp dụng công nghệ hết sức tiên tiến chẳng hạn như công nghệ nước tự chảy, chuyển nước ở khu vực có nước của Đức đang được nghiên cứu… Tôi cho rằng có nhiều giải pháp đồng bộ cùng với nước ngầm đề cung cấp cho người dân.

08:59 Ngày 10/11/2020

Có hay không tình trạng "bảo hộ ngược" với các doanh nghiệp CNTT?

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: TTXVN
08:49 Ngày 10/11/2020

Các đại biểu chất vấn đợt 2

Các đại biểu tiếp tục chất vấn, trong đó có đai biểu đặt vấn đề: Vì sao việc xử lý các cán bộ cấp cao có sai phạm, lại chậm, thậm chí có khi chậm tới 10 năm? Đại biểu Nguyễn Văn Khoa chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao: Việc ly hôn giữa 2 vợ chồng chủ sở hữu cà phê Trung Nguyên, doanh nghiệp tư nhân có giá trị hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Vụ án đã qua 2 cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm nhưng vẫn có nhiều quan điểm trái chiều. Có nhiều ý kiến cho rằng: Nếu Tòa án xử lý không đúng đắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp sự phát triển của doanh nghiệp, ảnh hưởng thương hiệu Quố gia. Nói ví von là biến con đại bàng thành chim sẻ rồi hụt hơi trong chính ngôi nhà, tác động lớn đến niềm tin của doanh nghiệp và chủ tưởng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân. Đồng chí Chánh án có đồng ý lo ngại trên không?

Nội dung này, Chủ tịch Quốc hội cho biết đồng chí Chánh án sẽ trả lời riêng với đại biểu. 

08:47 Ngày 10/11/2020

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đến năm 2025 sẽ có it nhất 300 km cao tốc xuyên đồng bằng sông Cửu Long

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trả lời chất vấn:

Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ GTVT đang tính toán dựa trên cơ sở thực tiễn xây dựng hạ tầng. Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có 40 km cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương. Cuối năm 2020 sẽ thông xe từ Trung Lương đến Mỹ Thuận cao tốc dài 54 km, cộng với 7 km cao tốc kết nối vào cầu Mỹ Thuận 2 (cuối năm 2023 sẽ hoàn thành). 23 km cao tốc tiếp theo kết nối cầu Mỹ Thuận đến Cần Thơ sẽ khởi công cuối năm 2020 (đã bố trí đủ vốn). Đến năm 2023, toàn tuyến từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ sẽ có 130 km cao tốc đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, đến tháng 12/2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ khánh thành tuyến cao tốc từ Vàm Cống đến Rạch Sỏi dài 51 km và đoạn cao tốc từ cầu Cao Lãnh đến cầu Vàm Cống dài 26 km, tổng cộng khoảng 75 km đường cao tốc. Như vậy, Bộ GTVT đang hoàn chỉnh để công bố chuẩn đường cao tốc suốt tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, Cao Lãnh đi Rạch Sỏi, với tổng chiều dài khoảng 210 km. 

Phần còn lại, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu sẽ thông tuyên cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau vào năm 2025, trong đó, đoạn từ TP Cần Thơ đến TP Cà Mau, Bộ GTVT đã nghiên cứu thiết kế, xây dựng khoảng 170 km cao tốc. Toàn bộ đoạn tuyến này sẽ được ưu tiên đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ tới (năm 2021-2025). Cộng với đoạn tuyến cao tốc dài khoảng 30 km từ cầu Cao Lãnh đi An Hữu đang được triển khai, khi hoàn thành sẽ kết nối hoàn chỉnh cao tốc đó từ TP Hồ Chí Minh đi Kiên Giang. Như vậy, đến năm 2025, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 400 km cao tốc theo đúng kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ. 

08:46 Ngày 10/11/2020

Hạ tầng, nơi neo đậu cảng cá là vô cùng quan trọng

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch -Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định vai trò của hạ tầng của các cảng cá và thừa nhận hiện nay nhiều cảng cá đã có kế hoạch đầu tư nhưng do khó khăn kinh phí nên chưa triển khai xây dựng. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) trả lời: Về hạ tầng thủy sản, các cảng cá hay khu neo đậu tránh trú bão là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lớn, có thể cung cấp chất lượng thủy sản đánh bắt, nâng cao giá trị bảo quản sau khi đánh bắt; hỗ trợ kịp thời cho người dân về nhu yếu phẩm, xăng dầu, an toàn cho người dân trú bão.

Đúng là việc bố trí hạ tầng thủy sản còn yếu, không chỉ hạ tầng thủy sản mà còn nhiều hạ tầng khác, nguyên nhân có lẽ giai đoạn này thực hiện nhiệm vụ thanh toán nợ đọng, thanh toán các dự án chuyển tiếp, nên các cảng cá bố trí kế hoạch chưa có đủ tiền làm.

Trong nguyên tắc định mức phân bổ vốn, dự kiến sẽ bố trí giai đoạn tới là 170 dự án với 4.370 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025; các cảng cá địa phương cũng tham gia ngân sách của mình đề đầu tư; các hệ thống trú bão, mang tính liên vùng, Bộ sẽ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Những lĩnh vực ưu tiên là: An ninh nguồn nước, hồ đập, liên thông hồ và an toàn hồ đập và vấn để tránh trú bão và hạ tầng thủy sản.

08:34 Ngày 10/11/2020

Có hay không thất thoát trong đấu giá đất?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn của đại biểu về việc có hay không tình trạng thất thoát trong đấu giá, đấu thầu đất.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời:

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và các văn bản hướng dẫn thì thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường,, qua theo dõi thì Bộ Tài chính thấy rằng thời gian vừa qua vấn đề thất thoát, thất thu ngân sách nhà nước qua giao đất không qua đấu thầu đấu giá đã xảy ra và chủ yếu do khi định giá đất thì không sát với giá thị trường.

Thứ 2, các địa phương giao đất cho nhà đầu tư chưa sạch, nhà đầu tư phải ứng tiền ra đền bù và trong quá trình sau khi đền bù thì giá cả thay đổi lớn nhưng không được định giá lại. Qua thanh tra, kiểm tra đến nay còn rất nhiều các trường hợp như thế này đang phải xử lý và trong đó có cả trường hợp sau khi cố phần hóa thì vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch của các cơ sở do doanh nghiệp quản lý thì còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Những vấn đề này sẽ được tiếp tục xử lý trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ TN&MT báo cáo với Chính phủ để hoàn thiện cơ chế quản lý, đặc biệt là về đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

08:30 Ngày 10/11/2020

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường trả lời về ô nhiễm không khí và rác thải

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời câu hỏi về vấn đề xử lý ô nhiễm không khí và rác thải của đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương):

Xin cám ơn đại biểu đã nêu một vấn đề hiện nay đã mang tính chất cảnh báo với nhiều đô thị của chúng ta. Hiện nay, ô nhiễm không khí thì các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vào những thời điểm thời tiết có hiện tượng nghịch nhiệt thì không khí ô nhiễm nhiều hơn. Đặc biệt vào tháng 7/2020 thì có những lúc chỉ số ô nhiễm không khí ở mức xấu, nhưng về các chỉ số như NO2, SO2… các chỉ số chung về ô nhiễm không khí thì với các thành phố của chúng ta vẫn bình thường, chỉ riêng chỉ số về bụi lơ lửng, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 và PM2.10.

Trước tình trạng ô nhiễm này, về tham mưu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định ban hành kế hoạch hành động ô nhiễm không khí 985a. Đồng thời, chúng tôi cũng tham mưu Chính phủ ban hành chỉ thị với các địa phương để triển khai kế hoạch hành động này. Đặc biệt, trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường lần này, chúng ta đã quy định rõ trách nhiệm thực hiện hiến định cung cấp chất lượng môi trường nói chung, trong đó có chất lượng không khí cho người dân được biết và cảnh báo liên quan đến an ninh,an toàn sức khỏe người dân.

Thứ 2, chúng tôi cũng quy địnhvề thành lập hệ thống quan trắc môi trường thường xuyên cung cấp cho người dân thông qua hệ thống quan trắc môi trường quốc gia của vùng và địa phương, đặc biệt là vấn đề quan trắc xuyên biên giới.

Thứ 3, chúng tôi cũng xem xét điều chỉnh toàn hệ thống liên quan quy chuẩn chất lượng môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí, với quy chuẩn này thì chúng tôi đã áp dụng quy chuẩn cao nhất của châu Âu, tức là liên quan đến sức khỏe thì chúng ta hoàn toàn áp dụng quy chuẩn này để thay thế một số quy chuẩn trước đây chúng ta chưa nghiên cứu kỹ về tác động ảnh hưởng sức khỏe con người.

Thứ 4, thời gian vừa rồi, chúng ta đã tăng cường các trạm, đặc biệt như ở TP Hồ Chí Minh trước đây chưa có trạm tự động hiện nay đã duy trì các phòng thí nghiệm và bắt đầu đầu tư xây dựng các trạm quan trắc tự động để cung cấp các số liệu và đặc biệt ở Hà Nội hiện nay chúng ta đã có 1 app cung cấp từ các trạm đo của thành phố Hà Nội cũng như Bộ TN&MT cung cấp cho người dân tiếp cận chất lượng môi trường không khí.

Với tinh thần như vậy, thời gian tới tới khi Luật Bảo vệ Môi trường 2020 được phê duyệt thì sẽ có nhiều nội dung, vướng mắc hiện nay sẽ được giải quyết, đặc biệt thông qua xây dựng các hệ thống giám sát để cung cấp chất lượng về không khí cũng như chất lượng môi trường nói chung cho người dân.

08:25 Ngày 10/11/2020

"Nguyên tắc cao nhất trong công tác dân tộc là các dân tộc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển"

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến trả lời câu hỏi của đại biểu về việc công nhận dân tộc Pa-kô, và khẳng định: "Nguyên tắc cao nhất trong công tác dân tộc là các dân tộc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển".

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trả lời chất vấn của đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc trả lời đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa về công nhận dân tộc Pa-kô là một trong cộng đồng dân tộc Việt Nam:

Với trách nhiệm của mình và tình cảm với nguyện vọng rất chính đáng của bà con dân tộc thiểu số, tôi xin trả lời như sau: Sau khi đại biểu Hồ Thị Minh (Quảng Trị) chất vấn, tôi đã có báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Uỷ ban dân tộc xây dựng đề tài, lập đề án xác định thành phần tên gọi một số dân tộc và lập bảng danh mục các dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc đã mở đề tài khoa học và mời các nhà khoa học có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu và thành lập Ban soạn thảo đề án và thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc hỏi thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành, 20 tỉnh thành phố có liên quan. Đích thân tôi đã tiếp xúc trực tiếp với 5 nhóm đồng bào dân tộc thiểu số có ý kiến xác định lại tộc danh của mình. Đại diện các nhóm dân tộc cũng đã có nhiều ý kiến phản ánh.

Hiện chúng tôi đã hoàn thành đề án này báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tổ chức họp, lắng nghe ý kiến của các cơ quan có liên quan và đã có thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ số 102 về xác định thành phần tên gọi của các dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng đã đồng ý cần thiết để xây dựng Đề án, đánh giá cao quá trình chuẩn bị, có đề xuất bước đầu có căn cứ, thuyết phục; giao cho Uỷ ban dân tộc tiếp thu ý kiến của các cuộc hội nghị, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tổng cục Thống kê, các địa phương và các Bộ ngành liên quan để hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Hiện nay không phải chỉ có dân tộc Pa-kô, mà còn 21 dân tộc khác đề nghị xác định lại thành phần tên gọi của mình. Đây là những vấn đề rất lớn liên quan đến lịch sử, văn hóa, tác động sâu rộng đến tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng ta phải đảm bảo nguyên tắc cao nhất trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu, tham khảo các nước xung quanh, căn cứ vào đó để tiếp tục hoàn thiện báo cáo lại, cố gắng để thoàn thành nhiệm vụ này.

Đây là một vấn đề lớn, có liên quan đến nhiều Bộ ngành nên chúng tôi cần có thời gian để hoàn thiện, chia sẻ đồng cảm với và con. Về việc dân tộc Pa-kô có được công nhận là một trong các dân tộc Việt Nam hay không, nếu được cộng nhận thì bao giờ công nhận; vấn đề này tôi xin trả lời trực tiếp với đại biểu, vì chúng tôi đã có những nghiên cứu rất sâu sắc về dân tộc Pa-kô, không chỉ những điều như đại biểu nói mà thậm chí còn cao hơn thế.

08:23 Ngày 10/11/2020

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Chỉ đạo các vụ án phải có hồ sơ

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chánh án toà án nhân dân tối cao trả lời:

Về vấn đề chỉ đạo án của cấp trên với cấp dưới, trong án hành chính chúng tôi không có các chỉ đạo về việc xét xử. Đối với toà án cấp dưới, kể cả án hành chính hay các án khác, toà án tôn trọng sự xét xử của toà án cấp dưới, không can thiệp. Việc địa phương lúng túng về áp dụng pháp luật nếu hỏi thì chúng tôi hướng dẫn về mặt áp dụng pháp luật khi có các cách hiểu khác nhau về một nội dung luật.

Trong phần hướng dẫn của toà án của cấp trên với cấp dưới luôn khẳng định đây là tài liệu tham khảo, phần quyết định các bản án; còn chỉ đạo án phải có hồ sơ để đưa lên cùng nghiên cứu, chứ bằng một văn bản không thể coi là chỉ đạo án. Tất cả các vụ án đều như vậy, không thể chỉ đạo án bằng 1 công văn.

08:15 Ngày 10/11/2020

Khi nào công nhận dân tộc Pa- kô là một trong các dân tộc Việt Nam?

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Đặng Ngọc Nghĩa chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế): Nguyên vọng của cử tri Thừa Thiên – Huế đã liên tục kiến nghị qua 2 khóa Quốc hội, khóa 13 và 14, đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trình cấp có thẩm quyền sớm công nhận dân tộc Pa-kô là một trong các dân tộc Việt Nam.

Xin Bộ trưởng cho biết: Nguyện vọng này có được công nhận? thời gian nào được công nhận? Một số tiêu chí đặc biệt của Pa- kô: Đây là dân tộc tự nguyện mang dòng họ Bác Hồ sau khi Bác mất năm 1969 và có nhiều thành tích trong chống Mỹ cứu nước, là dân tộc có 8 anh hùng lực lượng vũ trang; có địa danh gắn liền với chiến công nổi tiếng, có đường Hồ Chí Minh huyền thoại đi qua địa bàn.

08:14 Ngày 10/11/2020

Phòng chống tiêu cực trong Tòa án

Trong hoạt động xét xử, đặc biệt các vụ án hành chính, còn có hiện tượng thẩm phán xin ký kiến lãnh đạo Tòa án không? Lãnh đạo Tòa án có chỉ đạo hành chính không phù hợp đến các quan hệ tố tụng không? Nếu có, đồng chí sẽ xử lý thế nào; các giải pháp của Tòa án đưa ra để loại bỏ và hạn chế hiện tượng tiêu cực đó nhằm thực hiện nghiêm điều 102 Hiến pháp 2013 quy định: Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập, chỉ tuân theo các quy định của pháp luật, nghiêm cấm sự can thiệp các cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp, đây là điểm cốt lõi của nền cải cách tư pháp.

08:13 Ngày 10/11/2020

Các đại biểu tiếp tục chất vấn

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn, với những nội dung "nóng" về cải cách tư pháp; công  nhận dân tộc Pa-kô, thất thoát trong đấu thầu đất đai, chất lượng không khí nhất là ở khu đô thị, rác thải tại Hà Nội, đầu tư cho hạ tầng ĐB SCL, thông tin xấu độc trên môi trường mạng, đầu tư hạ tầng để gỡ thẻ vàng EU...

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Hồng chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp:

-Xin Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp cho biết: Trách nhiệm về tình trạng thất thoát, thất thu lãng phí trong sử dụng đất đai, nhất là trong đấu giá, đấu thầu đất?

-Xin Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: Cần có giải pháp khẩn cấp thế nào để giải quyết, cải thiện chất lượng không khí đang bị ô nhiễm, nhất là các khu đô thị như Hà Nội?; xử lý rác thải sinh hoạt, bãi rác Nam Sơn như hiện nay?

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Trương Thị Yến Linh chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Trương Thị Yến Ninh (Cà Mau) gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải câu hỏi về phát triển Vùng đồng Bằng Sông cửu Long: Tuyến cao tốc phát triển cho vùng là cần thiết. Bộ trường có nói, dự kiến năm 2025 ưu tiên thêm 200 km đường cao tốc, đặc biệt tuyến Cần Thơ – Cà Mau; giải pháp căn cơ để xử lý, cải thiện hạ tầng cho giao thông Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi thứ 2 gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Tại kỳ họp thứ 8, tôi đã chất vấn về môi trường xấu, độc không gian mạng, trong đó Bộ trưởng có nói, giáo dục là biện pháp căn cơ nhưng chưa có nhiều chuyển biến không gian mạng còn nhiều lỗ hồng, hậu quả. Vậy giải pháp nâng cao kỹ năng sống khi sử dụng không gian mạng?

08:07 Ngày 10/11/2020

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Sĩ Cương

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) về việc làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học, công nghệ về việc chậm trễ giám định bổ sung vụ việc Công ty sản xuất phân bón Thuận Phong, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết:

Đây là vụ việc mà trước đây tôi cũng đã có ý kiến phát biểu tại Quốc hội. Trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan tư pháp, đúng theo quy định của pháp luật. Riêng về phần trách nhiệm của Chính phủ thì ngày 14/6/2019, Bộ Công an đã có văn bản số 465 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội về việc điều tra, xử lý việc sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong.

Nội dung chính nêu là do Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa có văn bản trả lời yêu cầu giám định, cho nên việc xử lý phải chờ kết quả giám định theo quy định của pháp luật. Sau đó thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng thường trực đã có chỉ đạo nội dung:

Một là Bộ Công an chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ về quyết định của mình.

Thứ hai, yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực tại văn bản số 518 ngày 23/2/2018 và Văn bản số 2039 ngày 16/7/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Khẩn trương có văn bản gửi các cơ quan Cảnh sát điều tra về kết luận giám định, các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan điều tra để xử lý dứt điểm vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực cũng đã có nhiều cuộc họp với các cơ quan có trách nhiệm liên quan. Theo đó, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện việc đánh giá về kết quả sản xuất của Công ty Thuận Phong xem đây có phải là hàng giả hay không thì đấy là chưa chuyển sang các cơ quan tố tụng mà là trong giai đoạn xem xét về hành chính thì sau đó thì thấy cần thiết phải có sự giám định.  

Cho nên là về mặt trách nhiệm của Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành có ý kiến đánh giá nếu như có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra. Sau đó thì cũng đã thực hiện một bước chuyển sang cơ quan điều tra để cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có trưng cầu giám định.  

Sau khi chuyển sang cơ quan kiểm tra thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thì cũng đã có những cái trưng cầu giám định và ngày 20/11/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ban hành văn bản số 3721 kèm theo kết quả giám định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngày 3/4/2020 theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 05 gửi Bộ Khoa học, Công nghệ trưng cầu giám định bổ sung và ngày 2/11/2020 thì Bộ Khoa học, Công nghệ đã ban hành Công văn số 3310 kèm theo kết quả giám định bổ sung theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.  

Trước đó, ngày 15/4/2020 thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã nhận được luận giám định của Bộ Công Thương. Đấy là khi hiện nay vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng hình sự, cán bộ Công Thương, Bộ Khoa học, công nghệ đã có kết luận giám định theo yêu cầu của cơ quan tố tụng hình sự như còn lại thì Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với ngành Tư pháp để đánh giá tài liệu, chứng cứ theo thẩm quyền phải chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo không oan sai, không bỏ lọt tội phạm và chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ phải quyết định của mình. 

08:04 Ngày 10/11/2020

Lực lượng lao động qua đào tạo là 60% nhưng số có chứng chỉ còn thấp

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn đầu tiên trong sáng 10/11, về chất lượng nguồn nhân lực. Bộ trưởng lưu ý về việc tập trung tận dụng thời cơ dân số vàng và những nhiệm vụ trước mắt.

Câu hỏi của đại biểu Mai Hồng Hải ở Hải Phòng: Về lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 64,5%, trường nghề thì không tuyển sinh được, sinh viên ra trường khó tìm việc làm, doanh nghiệp thì khó tuyển dụng lao động. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và giải pháp?

Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh xã hội Đào Ngọc Dung trả lời:

Trong 2 ngày chất vấn, liên quan đến vấn đề nhân lực tôi đã có một vài lần đề cập, giờ tôi xin báo cáo thêm ý kiến của đại biểu.

Trước hết, phải nói rằng trong những năm qua, việc bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của chúng ta cũng được Đảng, nhà nước và các địa phương các cấp các ngành quan tâm, tuy nhiên, bức tranh thực trạng của chúng ta tình trạng lực lượng qua đào tạo trên 60% tuy nhiên số có chứng chỉ như đại biểu nêu còn thấp như đại biểu nêu, điều này hoàn toàn đúng.

Để khắc phục tình trạng này thì xu hướng các nước phát triển tập trung phát triển bền vững thì các nước đều tập trung vào 3 việc: Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng cho người lao động; Tạo việc làm thỏa đáng; Quan tâm an sinh bền vững trong đó có 2 trụ cột là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trên cơ sở đó, đối với Việt Nam chúng ta, thời gian qua chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 24 tập trung nâng cao chất lượng như đại biểu đã nói.

Trong đó, tập trung để tranh thủ thời gian dân số vàng đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng cao tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Chúng tôi thấy mấy việc cần tập trung cao:

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thứ nhất, kiên trì tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội đi theo hướng phát triển lực lượng lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng chúng tôi đề xuất theo hướng đưa chỉ tiêu lực lượng lao động qua đào tạo nhưng có chứng chỉ trở thành tiêu chí bắt buộc trong cả nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026 và trong từng năm, phấn đấu mỗi năm làm sao tăng bình quân 4% thì như vậy sau 5 năm, tỷ lệ lao động có chứng chỉ của chúng ta có khoảng 40-45%, như vậy phù hợp với thông lệ quốc tế và mặt bằng chung của các nước phát triển.

Thứ 2, tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách phát triển kỹ năng lao động có tay nghề, tăng cường chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến chú trọng đào tạo và đào tạo lại thường xuyên lực lượng lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo cho người lao động có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ, thích ứng với thị trường lao động.

Thứ 3, tăng cường làm tốt công tác dự báo cung - cầu và đào tạo theo nhu cầu.

Thứ 4, chỉ đạo sắp xếp lại quy hoạch hệ thống đào tạo nghề nghiệp, đảm bảo mục tiêu theo hướng mở và chất lượng cao.

Thứ 5, tăng cường kết nối chặt chẽ giữa ba nhà: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo nghề nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng trả tiền công, tiền lương cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề, tiến tới tuyển dụng, sử dụng người lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ trong các doanh nghiệp và các doanh nghiệp không những chỉ tiếp nhận lao động có đào tạo mà những lao động trong doanh nghiệp chưa qua đào tạo thì cần đào tạo lại.

08:00 Ngày 10/11/2020

Quốc hội khai mạc phiên chất vấn sáng 10/11

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Ảnh: TTXVN

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tóm tắt kết quả phiên chất vấn chiều 9/11 và thông qua chương trình làm việc sáng 10/11 của Quốc hội.

07:50 Ngày 10/11/2020

Nói trúng vấn đề cử tri quan tâm

Chú thích ảnh
Cử tri Lê Đình Hoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk theo dõi và ghi chép về phiên chất vấn chiều 9/11. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo dõi phiên chất vấn vào chiều 9/11, cử tri Lê Đình Hoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng: Việc thực hiện chất vấn ngày càng được Quốc hội đổi mới, không khí chất vấn sôi nổi, rất tập trung, dân chủ.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành rất khoa học, tránh được sự trùng lặp giữa các ý kiến khác nhau để rút ngắn thời gian hỏi và trả lời. Người chất vấn, người trả lời chất vấn, tranh luận đều đi vào trọng tâm vấn đề, không lòng vòng, dài dòng.

Nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau từ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dân sinh, bảo vệ môi trường, kể cả những vấn đề về tố tụng tư pháp... Thực tế, không chỉ chiều 9/11 mà những buổi chất vấn trước cũng tập trung vào những vấn đề “nóng”, nổi cộm được cử tri quan tâm như vấn đề về môi trường, hàng giả, hàng lậu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dưới luật không phù hợp hoặc trái với văn bản Luật. Hoặc những vấn đề về ma túy, tín dụng đen, đào tạo nguồn nguồn nhân lực, môi trường, phát triển thủy điện...

Thông qua hoạt động chất vấn, nghị trường đã mang đầy đủ hơi thở cuộc sống nhằm đưa ra những quyết sách phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Theo cử tri Lê Đình Hoan, việc trả lời của các thành viên Chính phủ đã tập trung bám sát câu hỏi, đã đưa ra những căn cứ rất cụ thể, bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, số liệu cụ thể, bằng các chính sách trên thực tế. Từ đó, giúp người theo dõi tường thuật phiên họp trực tiếp, hiểu, nắm và thấy được rõ ràng vấn đề quan tâm.

Những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn tại nghị trường đã phản ánh sát với thực tiễn, thực tế cuộc sống mà cử tri các vùng miền trong cả nước quan tâm. Chẳng hạn như bảo vệ tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng. Đắk Lắk là tỉnh cao nguyên có diện tích rừng tự nhiên lớn, có thể tạo ra lá phổi chung cho vùng Tây Nguyên.

Vì vậy, vấn đề bảo vệ rừng đặc biệt là rừng tự nhiên cần phải quan tâm và có những chính sách hiệu quả hơn.

07:49 Ngày 10/11/2020

Còn 27 đại biểu chờ chất vấn, 6 đại biểu chờ tranh luận

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và điều hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: TTXVN

Sau 2 ngày chất vấn trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, có tổng số 92 đại biểu chất vấn; 27 đại biểu chờ chất vấn và 6 đại biểu chờ tranh luận.

Phiên chất vấn chiều 9/11, có 44 đại biểu chất vấn, 13 đại biểu tranh luận, các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn về những lĩnh vực sau:

- Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Các đại biểu tập trung chất vấn về vấn đề tự chủ đại học; về việc bỏ các chứng chỉ liên quan đến viên chức; về nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số; về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số…

- Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông: Các đại biểu tập trung chất vấn về việc chuyển đổi số quốc gia và quản lý nhà nước nhằm triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia; về xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa; cơ sở dữ liệu dùng chung; các giải pháp để đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ chương trình chuyển đổi số quốc gia; việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng và vấn đề bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng…

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Các đại biểu tập trung chất vấn về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; về phát triển cây ăn quả vùng núi; phát triển giống cây trồng (macca); chiến lược đưa giống cây trồng và vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; các giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung sớm có chỗ ở mới và ổn định cuộc sống sau bão lũ; về xây dựng bộ phận chuyên trách khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, thiên tai, lũ lụt; đầu tư nguồn lực cho công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống thiên tai; về phát triển hạ tầng thủy sản, hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão; các giải pháp cải thiện giá trị và phát triển khả năng cạnh tranh của ngành hàng cá tra; giải pháp tháo gỡ nhanh thẻ vàng của châu Âu trong ngành thủy sản; việc nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi; xây dựng các cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đối với động vật; giải pháp thúc đẩy hoạt động của hợp tác xã; về phê duyệt và triển khai thực hiện dự án Đê Hữu Đáy, Tả Bùi qua địa phận Thanh Oai, Chương Mỹ (Hà Nội)…

- Đối với lĩnh vực công thương: Các đại biểu tập trung chất vấn về Quy hoạch điện VII, quy hoạch điện VIII; về thủy điện Đăk Mi, Đà Nẵng; giải pháp hữu hiệu đối với công tác phòng chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

- Đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Các đại biểu tập trung chất vấn về việc bố trí kinh phí cho các dự án gia cố đê xung yếu và công trình dưới đê; về đầu tư hệ thống kè biên giới; việc điều chỉnh nguồn vốn từ công trình trọng điểm quốc gia sang đầu tư cho các công trình ứng phó biến đổi khí hậu; về việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; về kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông để kết nối vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; vấn đề ưu tiên bố trí vốn cho một số dự án thuộc diện cấp bách về quốc phòng, an ninh giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu…

- Đối với lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải: Các đại biểu chất vấn về vấn đề tồn tại và giải pháp khắc phục quy hoạch treo; điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phát triển quy hoạch; nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm đối với công tác quy hoạch đô thị; về cải tạo đường Quốc lộ 6 nối Hòa Lạc - Hòa Bình với các tỉnh Tây Bắc; về thực trạng đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang…

- Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường: Các đại biểu tập trung chất vấn về việc chiếm dụng, sử dụng và sang nhượng bất hợp pháp các bãi biển đẹp; việc áp dụng công cụ kinh tế để phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường; giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đáy, sông Nhuệ; vấn đề an toàn nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long…

- Đối với lĩnh vực xây dựng pháp luật, hoạt động tư pháp: Các đại biểu tập trung chất vấn về công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát văn bản của các bộ, ngành; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về giám đốc thẩm; tình trạng xin lùi, xin rút Luật ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; việc người đại diện Ủy ban nhân dân không tham gia hòa giải, không đến dự phiên tòa làm cho án hành chính chậm được xử lý; giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về giám đốc thẩm; thời hạn giải quyết vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; về bất cập trong việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

- Đối với lĩnh vực nội vụ: Các đại biểu tập trung chất vấn về tổ chức sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; về tự chủ đại học; về việc ghép cơ học các điểm trường lẻ; về sáp nhập tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, trong đó có sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; về chế độ bồi dưỡng cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; về trật tự, kỷ cương, kỷ luật hành chính các cơ quan nhà nước; về thực trạng hệ thống quản lý nhà nước về thú y cơ sở; về tình trạng tham nhũng; giải pháp ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc…

- Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế: Các đại biểu chất vấn về thực trạng và vai trò quản lý nhà nước đối với vấn đề xuống cấp đạo đức xã hội (như cha con giết nhau, xâm hại phụ nữ trẻ em, bạo lực học đường…); thực trạng, nguyên nhân và giải pháp để phát triển du lịch…

- Đối với lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội: Các đại biểu chất vấn về sắp xếp, quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; giải pháp phát triển nguồn nhân lực; việc tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19…

- Đối với lĩnh vực tài chính: Các đại biểu chất vấn về việc áp dụng chi ngân sách nhà nước trong phát triển khoa học, công nghệ…

- Đối với lĩnh vực quốc phòng và an ninh: Các đại biểu chất vấn về giải pháp đối với tình trạng sử dụng mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chất ma túy; văn bằng, chứng chỉ giả…

- Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung chất vấn về một số vấn đề khác như: lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện Quyết định số 1380 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ và các giải pháp để tăng cường việc thực hiện lời hứa; việc sửa Luật thuế để điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón…

07:30 Ngày 10/11/2020

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay 10/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành và các thành viên Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội cũng nghe phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo thêm những vấn đề mà đại biểu, cử tri, nhân dân cả nước quan tâm.

Sau hai ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đã có 92 đại biểu chất vấn. Hiện còn 27 đại biểu đang chờ chất vấn và 6 đại biểu chờ tranh luận. 

Mời xem lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày thứ hai (ngày 9/11) tại đây.

Mời xem lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày thứ nhất (ngày 6/11) tại đây.

Nhóm PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN