Thông tin của TTXVN về ba Vùng Chiến lược ngày càng chuyên sâu hơn

Sáng nay, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện “Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2013 - 2016 giữa TTXVN và Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”.

Hội nghị nhằm đánh giá lại hiệu quả đạt được trong công tác phối hợp thông tin về ba vùng chiến lược trong hơn một năm qua, đồng thời đưa ra những giải pháp, kế hoạch để đưa công tác thông tin về ba vùng chiến lược hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Hội nghị.

Tính định hướng thông tin cao

Theo Tổng Giám đốc TTXVN, Nguyễn Đức Lợi: Hơn một năm qua, TTXVN đã phát hàng nghìn tin, bài phản ánh khá toàn diện tình hình ở ba vùng chiến lược, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khu vực cũng như việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tại các địa phương, như: Chương trình 135, Nghị quyết 30a, Quyết định 24, 25, 26 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng của các vùng... Các cơ quan thường trú (CQTT) của TTXVN tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ phản ánh nỗ lực của các địa phương trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, triển khai các chính sách của Nhà nước về việc đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, bảo vệ và xây dựng vùng biên hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước; các vấn đề về y tế, văn hóa; đồng thời, đẩy mạnh tuyến thông tin về phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có chương trình dạy và học tiếng nói, chữ viết cho một số dân tộc thiểu số; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của các vùng, miền ở ba vùng chiến lược; công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó chú ý xây dựng nông thôn miền núi, phum sóc, bản làng theo tiêu chí nông thôn mới, gắn với nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội...

Ông Trương Xuân Cừ, Phó trưởng ban phụ trách Ban chỉ đạo Tây Bắc, phát biểu ý kiến.


Với vai trò là cơ quan báo chí hàng đầu cả nước về thông tin đối ngoại, trong hơn một năm qua, TTXVN đã đăng phát hàng nghìn tin, bài, ảnh bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Khmer đem đến cho bạn đọc ở ngoài nước cũng như các cơ quan, tổ chức nước ngoài một cái nhìn toàn diện và chân thực về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đồng thời quảng bá các nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như công tác gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa bản địa.

Tổng Giám đốc đánh giá: Thực hiện Thỏa thuận về phối hợp thông tin, trong hơn một năm qua các Ban chỉ đạo đã xác định các đầu mối thông tin để cùng TTXVN thực hiện nhiệm vụ thông tin về các vùng này. Các đồng chí lãnh đạo ba ban cũng thường xuyên có các trao đổi với lãnh đạo TTXVN và các đơn vị thông tin của TTXVN về các vụ việc và các tuyến thông tin cần lưu ý. Nhờ vậy, tuyến thông tin về ba vùng của TTXVN ngày càng chuyên sâu hơn, đi đúng định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước với khu vực này. Các Ban chỉ đạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên TTXVN tác nghiệp tại các địa phương thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ theo quy định của pháp luật, tham dự các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo. Các Ban Chỉ đạo cũng chủ động cung cấp và đề nghị các Bộ, Ban ngành, địa phương cung cấp kịp thời cho phóng viên TTXVN những thông tin liên quan phục vụ công tác tuyên truyền về ba vùng.

Ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên:  Xây dựng Báo Tin Tức trở thành tiếng nói của 3 ban chỉ đạo và của nhân dân các vùng…


Về phía TTXVN, trong hơn một năm thực hiện thỏa thuận phối hợp thông tin giữa TTXVN và ba Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo TTXVN đã có những chỉ đạo trên tầm vĩ mô, dài hạn, xây dựng chiến lược công tác thông tin với ba vùng chiến lược cả về tổ chức thông tin và tổ chức bộ máy trong toàn ngành.

Các đơn vị thông tin của TTXVN đã chủ động triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo TTXVN, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề trên các phương tiện báo hình, báo mạng, báo ảnh, báo giấy bằng tiếng Việt, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số để chuyển tải các thông tin sát với tình hình thực tế của ba vùng; tổ chức đội ngũ phóng viên của TTXVN trên toàn quốc thực hiện các tin bài thời sự và các chuyên đề chuyên sâu. Phóng viên TTXVN thường xuyên bám sát địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đặc biệt là các làng bản thôn buôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. 5 tuần sau khi Thỏa thuận phối hợp thông tin được ký, Báo Tin Tức đã cho ra mắt bạn đọc Chuyên đề Tây Bắc - Tây Nguyễn - Tây Nam Bộ trên ấn phẩm Tin Tức Cuối tuần với 4 trang/số/tuần. Báo Tin Tức cũng cử riêng một lãnh đạo phòng Chuyên đề, phụ trách thông tin mảng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đến nay đã có trên 70 Chuyên đề được thực hiện, và từ số ra ngày 5/11/2014, Chuyên đề đã có măng séc riêng, mỗi trang của Chuyên đề có logo riêng và đã tăng lên 6 trang/số/tuần.

Từ đầu năm 2014, TTXVN đã thành lập cơ quan thường trú trọng điểm tại Yên Bái, Đăk Lăk, Cần Thơ. Đến nay, TTXVN đã tăng cường phóng viên và trang thiết bị cho ba cơ quan thường trú trọng điểm này nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin tuyên truyền về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; làm đầu mối liên hệ công tác với các Ban Chỉ đạo và phối hợp điều hành thông tin của các cơ quan thường trú khác trong khu vực.

Ông Dương Quốc Xuân, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Biên tập báo Tin tức, Nguyễn Quang Vinh, đánh giá: Là đơn vị được TTXVN đã giao cho xây dựng Chuyên đề “Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”, báo Tin tức cuối tuần đã thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng dư luận về ba vùng chiến lược này đồng thời là diễn đàn của cán bộ và nhân dân ba vùng, là cầu nối giữa lãnh đạo các Ban chỉ đạo với các địa phương và nhân dân, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, nội dung các chuyên đề của báo Tin Tức Cuối tuần khá toàn diện, đi vào các vấn đề thiết thực của đời sống người dân, đồng thời tích cực góp phần hỗ trợ các địa phương, các Ban chỉ đạo trong việc tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại ba vùng chiến lược. Ngoài ra, Báo Tin Tức đã xây dựng và duy trì một cách đều đặn và hiệu quả chuyên mục “Dân tộc và Miền núi” trên Báo Tin Tức ra hằng ngày và chuyên mục “Dân tộc” trên báo Tin Tức điện tử tại địa chỉ baotintuc.vn.

Còn Tổng Biên tập Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Trần Quốc Khánh, cho biết: “Báo đã xuất bản song ngữ bằng tiếng Việt và 8 ngữ của đồng bào dân tộc gồm Khmer, Chăm, K’ho, M’nông, Êđê, Jrai, Bahnar, và Mông, cũng đã phát huy tốt vai trò là một ấn phẩm chủ chốt bằng tiếng dân tộc thiểu số dành cho đồng bào, trong đó chủ yếu là cán bộ và nhân dân Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, đáp ứng nhu cầu được tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một việc làm thiết thực, thực hiện Hiến pháp 2013 về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam”.

Theo đánh giá các đại biểu tham dự hội nghị: Các chuyên trang, chuyên mục về vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên các sản phẩm thông tin của TTXVN cung cấp cho các cơ quan báo chí và cung cấp trực tiếp cho công chúng trong và ngoài nước ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Các tờ báo, tạp chí của TTXVN được Nhà nước đặt hàng cấp phát cho vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó chủ yếu là ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đã đáp ứng được phần nào nhu cầu thông tin về mọi mặt của đồng bào; là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân trong vùng; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con và là các kênh thông tin để chuyển tải ý kiến, kiến nghị của bà con tới chính quyền; kịp thời định hướng dư luận đối với những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch…


Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc: TTXVN đã đưa đầy đủ thông tin hai chiều có tính lan tỏa cao về vùng đồng bào dân tộc và miền núi.


Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, thông tin về ba vùng trên các sản phẩm thông tin của TTXVN vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đồng bào cũng như yêu cầu thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta đối với các vùng chiến lược này. Một số chuyên trang chưa đi vào chiều sâu, chưa bám sát thực tế của ba vùng, chưa đề xuất được các biện pháp khắc phục những hạn chế về ban hành, triển khai thực hiện chính sách phù hợp với từng vùng hoặc điều chỉnh các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với ba khu vực... Về hình thức của thông tin: Nhân dân khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phần lớn dân trí chưa cao, nên ngoài thông tin bằng tiếng dân tộc thiểu số thì trong các sản phẩm thông tin bằng tiếng Việt, nhiều tin còn đề cập đến các vấn đề quá vĩ mô, chưa ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học tập và làm theo. Một số thông tin thiếu ảnh, nội dung dài, khiến đồng bào khó tiếp cận.Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch tỉnh Tuyên Quang: TTXVN đã phản ánh kịp thời, rõ nét về tỉnh Tuyên Quang và đã đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế xã hội và du lịch của tỉnh.


Tăng cường lực lượng, cải tiến thông tin


TTXVN tiếp tục huy động thêm lực lượng thực hiện tuyến thông tin về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Hoàn tất việc bổ xung phóng viên và trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan thường trú trọng điểm đặt tại các địa phương gắn với ba Ban Chỉ đạo là Yên Bái, Đăk Lăk và Cần Thơ. Sớm ổn định về tổ chức cũng như phương thức điều hành tác nghiệp để các cơ quan thường trú trọng điểm này trở thành đầu mối thông tin và quan hệ công tác giữa các Ban Chỉ đạo và TTXVN; đồng thời có khả năng bao quát, phối hợp thông tin với các cơ quan thường trú khác ở mỗi vùng.

Các đơn vị thông tin của TTXVN tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để tăng cường thông tin về 3 khu vực, về vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo... Tăng cường hơn nữa thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và nhân dân các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện và kịp thời về tình hình ba khu vực, nhất là những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chuyển tải kịp thời sự chỉ đạo, hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về các nội dung thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn… đến các cấp, các ngành và người dân trong vùng. Đặc biệt, cần tăng cường thông tin về chính sách trong cuộc sống, về kinh nghiệm làm ăn, gương người tốt việc tốt... trong đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tăng cường thông tin phản hồi, phản biện, đấu tranh chống lại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch đối với Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…

Ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Đánh giá cao sự phối hợp giữa TTXVN và 3 Ban chỉ đạo, cũng như sự phối hợp giữa TTXVN với tỉnh Hà Giang để định hướng đúng thông tin.


Tiếp tục cải tiến các sản phẩm thông tin của TTXVN, nhất là các ấn phẩm đang được cấp phát cho ba vùng này, để trở thành tài liệu thiết yếu cho cán bộ và người có uy tín để tuyên truyền cho đông đảo quần chúng nhân dân; đồng thời giúp nâng cao dân trí, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của thế lực thù địch... tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Từ năm 2015, xuất bản thêm ba ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, gồm Việt – Cơtu, Việt – Xêđăng và Việt – Tày.

Tiếp tục đổi mới cách thể hiện và tiếp cận thông tin, nhất là các chuyên trang, chuyên mục dành cho Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, sao cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ học tập và làm theo; cho phù hợp với trình độ dân trí, phong tục tập quán, ngôn ngữ của từng dân tộc, từng địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả của mảng thông tin về và tới vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin tuyền truyền trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin, TTXVN và các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thống nhất đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Có biện pháp để phổ biến rộng rãi hơn nữa các sản phẩm thông tin của TTXVN nguồn thông tin chính thống, có tính định hướng đúng đắn trong cán bộ và nhân dân các dân tộc ở ba vùng; có biện pháp để đưa kênh Truyền hình Thông tấn là một trong 10 kênh thiết yếu quốc gia vào tất cả các dịch vụ truyền dẫn, phát sóng tại các tỉnh, thành Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; nhà nước cấp kinh phí để các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ hỗ trợ chi phí truyền thông để TTXVN tăng lượng phát hành báo Tin Tức Cuối tuần với các nội dung tuyên truyền cho ba Ban Chỉ đạo nhằm cấp phát ấn phẩm này cho các đối tượng: cán bộ trong hệ thống chính quyền cơ sở; các đơn vị lực lượng vũ trang, trước hết là bộ đội biên phòng; người có uy tín trong xã hội… tại ba vùng; tăng đối tượng được cấp phát các ấn phẩm song ngữ của Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, khắc phục tình trạng quá thiếu những ấn phẩm này so với nhu cầu rất cao của cán bộ và đồng bào.


Trọng Thủy - Ảnh: Lê Phú

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản