Hội nghị giao ban ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Ngày 8/11, tại Yên Bái, ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban năm 2014 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ba Ban Chỉ đạo, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
 
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo Cơ quan thường trực ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tỉnh vùng Tây Bắc là thành viên các Ban Chỉ đạo.
 
 
Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: “Sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ, ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương Đảng giao. Đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ những cơ chế, chính sách và biện pháp cụ thể nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, xử lý kịp thời những vấn đề nóng phát sinh, tạo môi trường an toàn ổn định cho phát triển. Đặc biệt đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng chương trình khoa học phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để giải quyết vấn đề dân tộc tôn giáo đang là một thách thức mang tính thời đại, đó là vấn đề mà tất cả các quốc gia, dân tộc đều phải quan tâm để giữ đoàn kết, ổn định, chung sống hòa bình, đó cũng là vấn đề quan trọng, mang tính thời sự và nhạy cảm đối với sự phát triển của 3 vùng chiến lược thuộc trách nhiệm của ba Ban. Chính vì vậy cuộc họp giao ban ba Ban Chỉ đạo lần này đã lựa chọn chủ đề trọng tâm là về an ninh tôn giáo.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với việc tuyên truyền đạo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng nhằm chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, gây mâu thuẫn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giải quyết vấn đề di cư tự phát gắn với bảo đảm an ninh tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…
 
 
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết, từ sau hội nghị giao ban ba Ban Chỉ đạo tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/9/2013 đến nay, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc, nhiều vấn đề nổi lên đã được các Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và có ý kiến với các địa phương xử lý kịp thời.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Đối với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong vùng, các cơ quan liên quan thực hiện Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Triển khai thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc, giai đoạn 2014-2018. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong vùng, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong vùng, các cơ quan liên quan thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020…

Cùng với công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, các Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình, phân tích những tồn tại và nguyên nhân, đưa ra những giải pháp, biện pháp, cơ chế tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ triển khai thực hiện; tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống chính trị; các giải pháp nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo ở ba vùng. Từ sau Hội nghị giao ban 3 Ban Chỉ đạo vào tháng 9/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay, các Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động về liên kết phát triển kinh tế tại mỗi vùng. Tập trung vào xây dựng các quy hoạch vùng; thực hiện liên kết phát triển kinh tế du lịch; phát triển nông, lâm, thủy sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ngành ở trung ương và các tỉnh ở cả 3 vùng chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới các tỉnh trong cả ba vùng chiến lược tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương tập trung theo dõi nhằm phát hiện những vấn đề nổi cộm ở cơ sơ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an ninh, tôn giáo ở cả ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tiếp tục theo dõi tuyên truyền để đồng bào các dân tộc ở cả ba vùng nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe, không tin, không theo những đối tượng tuyên truyền đạo trái pháp luật. Tăng cường an ninh biên giới, an ninh chính trị, giải quyết tốt vấn đề dân di cư tự phát. Hội nghị giao ban ba Ban: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2015 sẽ được tổ chức tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với chủ đề  đảm bảo an ninh biên giới, an ninh đối ngoại.


 
 

Bài và ảnh: Viết Tôn

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản