Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng Công an nhân dân 'chỉ biết còn Đảng thì còn mình'

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có bài viết: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng Công an nhân dân "chỉ biết còn Đảng thì còn mình".

TTXVN giới thiệu toàn văn bài viết:

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt, liên tục và không khoan nhượng; mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng - lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”. Thực tiễn cho thấy, tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định sự thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, triển khai quyết liệt, trên nhiều hướng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong đó, đã triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản, vừa trên diện rộng, vừa theo chiều sâu, huy động toàn lực lượng tích cực lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực, tạo sức mạnh to lớn lấn át thông tin xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước. Trong 05 năm qua, lực lượng Công an đăng tải, chia sẻ gần 1,6 triệu lượt tin, bài, video; trên 35.500 ấn phẩm banner, poster phản ánh khách quan, cảnh báo, phản bác tin giả, tin sai sự thật. Các cơ quan báo chí, truyền hình Công an đã đăng tải, phát sóng 110.000 tin, bài, phóng sự, phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng trên 5.000 tin, bài, phóng sự phục vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác tin giả, tin sai sự thật, tin xấu, độc, chống Đảng, Nhà nước.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn chặt với công tác đấu tranh phòng, chống phản động, chống phá hoại tư tưởng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tập trung phát hiện, đấu tranh với những đối tượng trong nội bộ suy thoái về đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật phát ngôn, tung tin thất thiệt, lan truyền tài liệu trái phép, gây rối nội bộ, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ cuối năm 2018 đến nay, lực lượng Công an đã xử lý hàng nghìn trường hợp/đối tượng hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, đưa tin giả, tin sai sự thật, nhiều đối tượng là “ngọn cờ”, giữ vai trò thủ lĩnh, nhận được sự hậu thuẫn, bảo trợ từ bên ngoài, có quá trình chống phá cực đoan, thách thức pháp luật. Yêu cầu nhà mạng gỡ bỏ hàng nghìn trang mạng có nội dung sai sự thật, xấu độc; vô hiệu hóa hàng chục nghìn tài khoản, bài viết, hàng trăm triệu lượt tán phát thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật và trên 300 cổng thông tin điện tử, trang, tài khoản Facebook giả mạo, lấy tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tích cực hoàn thiện pháp luật làm cơ sở bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (tham mưu ban hành Luật An ninh mạng, Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân). Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong đó tổ chức gần 400 hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, hội ý nghiệp vụ chuyên sâu; nghiên cứu trên 130 đề tài khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, góp phần bổ sung lý luận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đưa ra các chủ trương, giải pháp công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Xây dựng, phát động, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an là một cây bút sắc bén bảo vệ Đảng”.

Trong cuốn sách: “1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”, Nich-xơn viết: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Trong bối cảnh các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng ở nước ta để tiến hành các hoạt động chống phá thâm độc, xảo quyệt; lấy phá hoại tư tưởng, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là “khâu đột phá”, “mặt trận quyết định”…, yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra ngày càng cấp bách.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ công an Phú Thọ trình diễn các phương án tác chiến trấn áp tội phạm tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Công an nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác này. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xóa bỏ từ sớm mọi nguyên nhân, điều kiện mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Tập trung nắm chắc tình hình, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kịp thời kiến nghị cấp ủy, tổ chức đảng có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với những cán bộ, đảng viên không chấp hành kỷ luật phát ngôn, lan truyền thông tin sai lệch. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật các vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân, tranh chấp, khiếu kiện.

Chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình; nhạy bén phát hiện từ sớm những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng dấy lên các “chiến dịch” tuyên truyền phá hoại tư tưởng để chủ động tham mưu định hướng thông tin tuyên truyền; có kế hoạch, lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đấu tranh phản bác có hiệu quả luận điệu sai trái, thù địch của các hệ loại đối tượng. Đồng thời tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc phức tạp, góp phần định hướng dư luận, giảm thiểu hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước.

Siết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác trên không gian mạng, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hoạt động đưa tin giả, tin sai sự thật, tán phát thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước. Tăng cường tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông kịp thời cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan báo chí trong nước về các sự kiện chính trị, đối ngoại, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản, truyền hình trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là cơ quan truyền thông tại cơ sở, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí Công an nhân dân tham gia đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường các giải pháp xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Củng cố quan hệ phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị trong Công an nhân dân với các cơ quan chức năng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác tại địa bàn nước ngoài và thông qua kênh đối ngoại, hợp tác quốc tế. Phát huy vai trò Người phát ngôn các cấp trong Công an nhân dân định hướng thông tin đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh, trật tự dư luận xã hội quan tâm theo đúng quy định. Tăng cường cung cấp thông tin chính thống để phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” thông qua hoạt động đối ngoại, tiếp xúc với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam; triển khai các kế hoạch đấu tranh, vạch trần bản chất phản động, vô hiệu hóa hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các tổ chức phản động lưu vong ngay từ bên ngoài; huy động sự tham gia của trí thức, doanh nhân, chính giới gốc Việt phản bác thông tin, quan điểm sai lệch, thiếu thiện chí đối với Việt Nam.

L.T.Q (TTXVN)
Cựu Công an nhân dân đoàn kết, góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
Cựu Công an nhân dân đoàn kết, góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày 18/12, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2023 -2028 được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho hơn 1.200 cán bộ công an hưu trí, cựu Công an nhân dân toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN