Quảng Nam: Lấy phiếu tín nhiệm 27 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, 53/58 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: baoquangnam.vn

Từ ngày 4-7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền cũng như đánh giá những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại của tỉnh trong năm 2018 - năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư; chú trọng phát triển văn hóa, con người; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Địa phương đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2019 như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) phấn đấu tăng 7-7,5% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30% GRDP, thu nội địa tăng hơn 7% so với dự toán Trung ương giao năm 2018; có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 5.000 hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%...

Tỉnh Quảng Nam đề ra nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019 như: Đẩy mạnh thu hút, triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, nhất là tại khu vực ven biển, dự án vùng Đông Nam, vùng Tây của tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp ở các doanh nghiệp; khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt. Tỉnh chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cho biết, năm 2019 là năm tăng tốc ở giai đoạn cuối để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Tỉnh dự báo một số chỉ tiêu khó đạt để có sự tập trung lãnh đạo quyết liệt, nhất là chỉ tiêu về tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Năm 2018, kinh tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu lớn trong nền kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2017, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 21.745 tỷ đồng. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng hơn 6,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là gần 3,8 triệu lượt...

Bình quân 3 năm 2016-2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 12,33%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản giảm còn 11%, tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp tăng lên 89%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 10% và chiếm 29% GRDP, đạt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015. Y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước chuyển biến mới. Các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện, giảm 6.090 hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế… được đầu tư; một số dự án trọng điểm được đưa vào sử dụng rất có ý nghĩa, tạo diện mạo mới cho địa phương. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại có bước phát triển mới...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, 53/58 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam với 51 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam với 6 phiếu, 20 phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm.

Số phiếu cụ thể của một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam như sau: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp...

Trần Tĩnh (TTXVN)
Giám đốc Sở Thông tin Thừa Thiên Huế có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất
Giám đốc Sở Thông tin Thừa Thiên Huế có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bầu cho thấy: Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 52/52 phiếu, còn Giám đốc Sở Thông tin Thừa Thiên Huế lại có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất với 21/52 phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN