Quán triệt tinh thần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khối doanh nghiệp nhà nước

Chiều 3/2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 37 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tài liệu giá trị về lý luận và thực tiễn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu nhấn mạnh, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tài liệu giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Qua nghiên cứu cuốn sách, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiến trì thực hiện. Vấn đề căn cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Khái quát về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị, đảng ủy trực thuộc triển khai tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề…

Các ban, đơn vị, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hằng năm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản; các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...

Các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ nhằm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách...

Những điểm mới của cuốn sách

Giới thiệu về cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, sau 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản) đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang.

Về giá trị cốt lõi của cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là cán bộ trẻ (29 tuổi) đến nay - người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân.

Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm;” củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này...

Nhấn mạnh một số điểm mới về hình thức, nội dung và hình ảnh của cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống,” giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, bài tổng quan là nội dung trung tâm của cuốn sách, được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, mỗi vấn đề đều có tiêu đề nhỏ để truyền tải những thông điệp quan trọng; các thông tin, số liệu được sơ đồ hóa, mang đậm tính chính luận...

Diệp Trương (TTXVN)
Nghiên cứu, học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Nghiên cứu, học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 2/3, Ban Cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi trong Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN