Phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, sự cống hiến thanh niên Việt Nam

Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần triển khai các hoạt động không chỉ chăm lo tốt thanh niên mà còn phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, sự cống hiến thanh niên Việt Nam. Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ nhất sau khi kiện toàn, diễn ra vào sáng 24/3, tại Trụ sở Chính phủ.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã kịp thời xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để giải quyết nhiều vấn đề sát thực tiễn đối với thanh niên. Cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chương trình hành động cụ thể, sự phát triển của khoa học-công nghệ, trực tiếp là giáo dục, các thế hệ thanh niên hôm nay có hiểu biết xã hội sâu rộng, trong nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên Việt Nam và công tác thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Trung ương Đoàn để triển khai hiệu quả chương trình cụ thể, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 

Phó Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, cảm động và đánh giá cao sự tham gia của thanh niên trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, công tác hậu cần, hỗ trợ người bị ảnh hưởng... "Trong quá trình chống dịch, nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy", Phó Thủ tướng nhấn mạnh; đồng thời đề nghị trong giai đoạn sắp tới, các chương trình, kế hoạch về công tác của thanh niên cần quán triệt tinh thần, yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của đất nước, cần chú ý hơn nữa đến kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đoàn Thanh niên, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể, trọng điểm, phù hợp với định hướng chủ trương của Đảng, chương trình hành động, "đặt hàng" của Chính phủ. Lực lượng thanh niên cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các bộ, ngành để công tác phong trào thực chất hơn, hoạt động hợp tác quốc tế triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn. "Vinh dự càng to lớn, trách nhiệm càng to lớn, do đó, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần triển khai các hoạt động không chỉ chăm lo tốt thanh niên mà còn phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, sự cống hiến thanh niên Việt Nam", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, các ý kiến đồng tình cao với dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Một số ý kiến tập trung thảo luận về kết quả đã triển khai trong năm 2021; những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới; đánh giá vai trò phối hợp, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, trách nhiệm với Chính phủ và cộng đồng của thanh niên trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, một số đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho thanh niên; thanh niên phải đi đầu bắt kịp thời đại, cần tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo...

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành 3 nhiệm vụ cơ bản: Công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện Kế hoạch kiểm tra, điều tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2021; tổ chức hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên. 

Theo đó, công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách về thanh niên được tập trung đầu tư, nhất là phối hợp tham gia đề xuất xây dựng các Nghị định triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Các bộ, ngành thành viên Ủy ban đã tập trung triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật, các hoạt động đối thoại thanh niên và xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên; xây dựng kế hoạch công tác thanh niên năm 2021 theo ngành, lĩnh vực; hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, Tháng Thanh niên năm 2021; tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã ban hành. 

Chú thích ảnh
Bí thư Trung Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cùng với đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì, phục vụ tốt công tác tổng kết, đề xuất xây dựng chính sách thanh niên. Các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên được đầu tư sâu về nội dung, đa dạng hình thức, tiếp tục chủ động thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Các giải pháp về phát huy ý kiến chuyên gia, tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đối với thanh niên đã có kết quả nhất định. Công tác phối hợp giữa Trung ương Đoàn và các bộ, ngành theo năm, giai đoạn ngày càng chặt chẽ, phát huy thế mạnh của mỗi ngành trong thực hiện công tác thanh niên. Việc chia sẻ thông tin và gửi văn bản về Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam của các địa phương được quan tâm và thường xuyên hơn.

Về một số nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức diễn đàn, đối thoại chính sách thanh niên; phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi và một số lĩnh vực khác; tổ chức hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thanh niên Việt Nam hiện có hơn 22,1 triệu người, chiếm 22,5% dân số cả nước. Trong đó, thanh niên khu vực nông thôn chiếm gần 60%, thanh niên khu vực thanh thị chiếm hơn 40%. Tỷ lệ thanh niên có đủ việc làm trong tổng số thanh niên ở độ tuổi lao động chiếm 98,7%.

Diệp Trương (TTXVN)
Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình Chủ nhật đỏ tại Bắc Ninh
Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình Chủ nhật đỏ tại Bắc Ninh

Sáng 24/3, tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Tiền phong, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ với chủ đề “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” lần thứ XIV và tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Chương trình thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, dự kiến thu về hơn 500 đơn vị máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN