Nhân 75 năm Quốc khánh 2/9: Vững vàng nơi đầu sóng