Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính một số địa phương ở Bắc Kạn, Cao Bằng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, sau khi thành lập xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Huyện Na Rì thành lập xã Văn Lang, xã Trần Phú, xã Sơn Thành, xã Văn Vũ; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Lương Hạ, thị trấn Yến Lạc, xã Văn Học, xã Cường Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Bạch Thông thành lập xã Quân Hà, xã Tân Tú; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Chợ Đồn thành lập xã Đồng Thắng, xã Yên Phong; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phong Huân. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Huyện Chợ Mới thành lập thị trấn Đồng Tâm, xã Thanh Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Ba Bể điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Cao Trĩ, xã Thượng Giáo. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 6 phường và 6 thị trấn.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh Cao Bằng điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số huyện Thông Nông và huyện Hà Quảng. 

Huyện Hà Quảng thành lập xã Ngọc Đào; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Vần Dính, xã Thượng Thôn, xã Sỹ Hai, xã Hồng Sỹ, xã Nà Sác, xã Trường Hà, xã Hạ Thôn, xã Mã Ba, xã Vân An, xã Cải Viên, xã Kéo Yên, xã Lũng Nặm, xã Vị Quang, xã Cần Yên, xã Bình Lãng, xã Thanh Long. Sau khi sắp xếp, huyện Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn.

Huyện Bảo Lâm sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Tân Việt, xã Nam Quang có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hạ Lang sau khi thành lập xã Thống Nhất có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hòa An điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số các xã Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Trì, Quang Trung, Công Trừng, Trương Lương, Bế Triều, Đức Xuân, Đại Tiến, Hồng Việt, Bình Long, Đức Long, Bế Triều, Bình Long, Hồng Việt và thị trấn Nước Hai. Sau khi sắp xếp, huyện Hòa An có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phục Hòa thành lập các xã Bế Văn Đàn, Hồng Đại, Triệu Ẩu, Cách Linh, Lương Thiện và thị trấn Hòa Thuận. Sau khi sắp xếp, huyện Phục Hòa có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 xã và 2 thị trấn.

Huyện Quảng Uyên điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số các xã Hoàng Hải, Ngọc Động, Bình Lăng, Độc Lập, Quốc Dân, Phúc Sen, Hồng Định, Hạnh Phúc, Đoài Khôn, Tự Do, Quốc Phong và thị trấn Quảng Uyên. Sau khi sắp xếp, huyện Quảng Uyên có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Huyện Nguyên Bình thành lập các xã Vũ Minh, Thái Học, Minh Thanh, Bắc Hợp; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Lang Môn, Bắc Hợp, Minh Tâm. Sau khi sắp xếp, huyện Nguyên Bình có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Huyện Thạch An điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Thị Ngân, Vân Trình, Danh Sỹ, Lê Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Thạch An có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Trà Lĩnh điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Cô Mười, Quang Hán, Lưu Ngọc, Quang Vinh. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Lĩnh có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn.

Bên cạnh đó, huyện Trùng Khánh sắp xếp, đổi tên các đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, xã Đoài Dương được thành lập; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Ngọc Chung, Khâm Thành, Cảnh Tiên, Đức Hồng, Lăng Yên, Lăng Hiếu, Đình Minh và thị trấn Trùng Khánh. Sau khi sắp xếp, huyện Trùng Khánh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Thông Nông nhập vào Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Cao Bằng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện và 1 thành phố; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn.

TTXVN/Báo Tin tức
Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng
Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN