Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của 2 miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại hội lần thứ nhất, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 31/1 - 4/2/1977. Kể từ đó đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội.

Chú thích ảnh
Đại hội Mặt trận thống nhất Việt Nam được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 31/1 - 4/2/1977, hợp nhất 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương, giới thiệu 191 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị. Chủ tịch danh dự là đồng chí Tôn Đức Thắng; Chủ tịch là đồng chí Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Kim Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 - 14/5/1983. UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá II gồm 184 vị. Chủ tịch danh dự là ông Hoàng Quốc Việt; Chủ tịch là ông Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Kim Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 - 4/11/1988. UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá III gồm 166 vị. Chủ tịch danh dự là ông Hoàng Quốc Việt; Chủ tịch là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Kim Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV, được tổ chức từ ngày 17 - 19/8/1994, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Điền/TTXVN
Chú thích ảnh
Từ ngày 17 - 19/8/1994, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IV gồm 206 người. Chủ tịch danh dự là ông Nguyễn Hữu Thọ; Chủ tịch khóa IV là ông Lê Quang Đạo. Ảnh: Minh Điền/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V được tổ chức từ ngày 26 - 28/8/1999 tại Hà Nội với chủ đề: "Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V gồm 253 vị. Chủ tịch là ông Phạm Thế Duyệt; Tổng Thư ký là ông Trần Văn Đăng. Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V, được tổ chức từ ngày 26 - 28/8/1999 tại Hà Nội với chủ đề: "Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V, ngày 27/8/1999, tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI diễn ra từ ngày 21 - 23/9/2004 tại Hà Nội với chủ đề: "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI là ông Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký là ông Huỳnh Đảm. Ảnh: Đức Tám/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tổ chức từ ngày 28 - 30/9/2009, tại Hà Nội với chủ đề: "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị; Chủ tịch là ông Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký là ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Đại hội diễn ra từ ngày 25 - 27/9/2014 tại Hà Nội với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII là ông Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký là ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra từ ngày 25 - 27/9/2014 tại Hà Nội với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII là ông Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký là ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra từ ngày 18-20/9
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra từ ngày 18-20/9

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18-20/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN