Hà Nội - Thành phố an toàn, thân thiện - Bài 2: Vững vàng bảo vệ 'trái tim' của cả nước

Luôn xác định Hà Nội là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội thực hiện tốt chức năng tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng.

Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện của Cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Nâng cao sức mạnh chiến đấu

Kế thừa truyền thống vẻ vang, tiếp thu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội được xây dựng vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”; tổ chức đột phá kết hợp huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Thủ đô chú trọng huấn luyện, diễn tập bảo đảm cho bộ đội chủ lực đạt đến trình độ tinh nhuệ về chính trị và chuyên môn quân sự, có khả năng phối hợp tác chiến hiệu quả trên địa bàn thành phố; xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, chú trọng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, các lực lượng này đẩy mạnh huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động trong khu vực phòng thủ, nhất là phối hợp với các lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm, cứu nạn.

Đối với lực lượng dự bị động viên, tập trung xây dựng vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa đăng ký, quản lý con người, phương tiện với tổ chức huấn luyện, diễn tập đầy đủ theo quy định; chú trọng kiểm tra nắm chắc biến động để có biện pháp động viên, huy động, mở rộng lực lượng, phương tiện của nền kinh tế bổ sung cho các đơn vị thường trực khi cần thiết.

Trong những năm qua, nền quốc phòng toàn dân của Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thành phố cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng luật, nâng cao chất lượng đào tạo chỉ huy trưởng của các Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp đủ số lượng cho các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện hàng năm…

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ Thủ đô cần được tiếp tục chú trọng. Bên cạnh những thuận lợi, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vấn đề giao thông, mặt trái của kinh tế thị trường, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp… Đó không chỉ là khó khăn, thách thức, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng vũ trang Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Để vững vàng bảo vệ “trái tim” của cả nước, lực lượng vũ trang Thủ đô đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp; nâng cao hiệu quả tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, lực lượng vũ trang Thủ đo tập trung tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Lực lượng vũ trang Thủ đô cũng thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, gắn với củng cố thế trận, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh. Đặc biệt, để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô cả trước mắt và lâu dài, thành phố tạo cơ chế thuận lợi để huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực kinh tế, nguồn lực khoa học công nghệ vào xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ.

Theo Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý in ấn, xuất bản kinh doanh dịch vụ internet; có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các cụm công trình, các dự án lớn, đấu tranh kiên quyết với tội phạm kinh tế liên quan đến nội bộ và có yếu tố nước ngoài. Bộ Tư lệnh đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả của quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiệm vụ tiếp theo được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô, thực hiện tốt công tác đối ngoại phục vụ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là yếu tố góp phần để Hà Nội được đánh giá là điểm đến an toàn, tin cậy của bạn bè trong nước và quốc tế.

Bài 3: Điểm đến an toàn và thân thiện

Nguyễn Cúc - Văn Cảnh (TTXVN)
Hà Nội - Thành phố an toàn, thân thiện - Bài 1: 'Binh chủng' chủ lực bảo vệ bình yên của Thủ đô
Hà Nội - Thành phố an toàn, thân thiện - Bài 1: 'Binh chủng' chủ lực bảo vệ bình yên của Thủ đô

Với danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, trong nhiều năm qua, Hà Nội không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là địa chỉ tin cậy để bạn bè quốc tế chọn làm nơi đăng cai tổ chức các sự kiện quan trọng về chính trị - ngoại giao - kinh tế... Để xây dựng được niềm tin đó, có phần đóng góp không nhỏ của Công an thành phố Hà Nội - lực lượng nòng cốt đảm bảo bình yên cho Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN