Góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

Góp ý tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng, Báo cáo chính trị cần có những đánh giá khái quát, đậm nét về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nước ta hiện nay để góp phần làm rõ: dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 5 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có sự phát triển như thế nào cả chất và lượng.

Đối với kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Trần Ngọc Đường kiến nghị cần dành những đánh giá, nhận xét xứng đáng cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội; làm rõ những kết quả đạt được, ý nghĩa, vai trò của của hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao nhận thức về chức năng này của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, cần đánh giá sâu hơn về hoạt động và đóng góp của các Hội đồng Tư vấn; nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế để các Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò của mình và thực sự được ghi nhận như một cơ cấu trong tổ chức của Mặt trận.

Ông Trần Đình Phùng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nêu ý kiến: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X cần nhấn mạnh hơn về việc mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, công tác dân tộc, tôn giáo, kiều bào. Trong vấn đề phát huy vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát và phản biện xã hội cần bổ sung nội dung và kết quả thực hiện, từ đó góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, góp ý vào nội dung sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Tiêu chí, cách thức đối với việc kết nạp các tổ chức thành viên; việc phân cấp, phân quyền và văn bản mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những vấn đề mới liên quan tới chế độ chuyên gia, biệt phái, đội ngũ cố vấn đối với công tác Mặt trận; chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng Tư vấn...

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các đại biểu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục chỉnh sửa, từng bước hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 để trình xin ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, với kinh nghiệm trong triển khai công tác Mặt trận trong thời gian qua, các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đóng góp những ý kiến xác đáng nhằm góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX

Chiều 16/4, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN