Gia hạn Công hàm trao đổi viện trợ cho Dự án Vận hành hồ chứa và quản lý lũ

Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP về việc gia hạn Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị, đồng ý gia hạn Công hàm trao đổi (E/N) về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản đến hết ngày 31/12/2024.

Chính phủ ủy quyền Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký E/N với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Nhật Bản.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết 65/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2021.

TTXVN/Báo Tin tức
Chọn lọc và sử dụng hợp lý nguồn vốn ODA
Chọn lọc và sử dụng hợp lý nguồn vốn ODA

Năm 2020, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN