Ban hành Nghị định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức.

Bên cung cấp viện trợ là các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí, tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam như các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân được thành lập theo luật pháp nước ngoài; các cá nhân nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Bên tiếp nhận viện trợ là các cơ quan, tổ chức Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với mục tiêu và nội dung của khoản viện trợ tiếp nhận.

Nghị định yêu cầu việc quản lý và sử dụng viện trợ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các khoản viện trợ chỉ được tiếp nhận, thực hiện, sử dụng khi đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. Nguồn tiền viện trợ phải là nguồn tiền, tài sản hợp pháp.

Về thẩm quyền phê duyệt các khoản viện trợ, điều 7, chương II của Nghị định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo và các khoản viện trợ có mục tiêu trực tiếp hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, khoản 2 điều 7, chương II của Nghị định quy định cụ thể những người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt các khoản viện trợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 1.

Nghị định còn quy định về quản lý thực hiện viện trợ; quản lý tài chính viện trợ; quản lý nhà nước về viện trợ và các điều khoản thi hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2020, thay thế cho Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

TTXVN/Báo Tin tức
World Bank viện trợ không hoàn lại 10,5 triệu USD để phát triển giao thông xanh 
World Bank viện trợ không hoàn lại 10,5 triệu USD để phát triển giao thông xanh 

Chiều 15/1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam đã ký Hiệp định viện trợ Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh” với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại trị giá 10,5 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN