Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn bà Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. 

Theo bà Sounthone Sayachak, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và phong kiến.

Bà nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 1930, có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 90 năm trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh hết sức gian nan, ác liệt, lâu dài để giành độc lập, tự do trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, khởi xướng công cuộc Đổi mới từ năm 1986, đưa đất nước vượt qua những thách thức lớn, thu được những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cải thiện cuộc sống của nhân dân Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam XHCN, thực hiện công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và chuẩn bị tiến hành thành công Đại hội XIII trong thời gian tới. 

Bà Sounthone Sayachak nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có nguồn gốc chung từ Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 3/2/1930; với chặng đường 90 năm qua cùng phấn đấu, cùng nhau đấu tranh, cùng chung một chiến hào, sống chết có nhau, chia ngọt sẻ bùi, viết nên những chiến công và trang lịch sử vẻ vang về mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt và hiếm có. Quan hệ Lào-Việt đã được thử thách bằng xương máu của biết bao chiến sĩ cách mạng hai nước và ngày nay đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước…

Theo bà Sounthone Sayachak, trong bối cảnh Lào và Việt Nam đang hội nhập quốc tế một cách sâu rộng như hiện nay, hơn bao giờ hết, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cần phải tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, sao cho quan hệ này ngày càng "đơm hoa kết trái", mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bài và ảnh: Phạm Kiên (Pv TTXVN tại Lào)
Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh được nhân dân giao phó
Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh được nhân dân giao phó

Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày nay, đồng thời đóng góp tích cực cho phong trào cách mạng thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN