Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. 

Năm 2021, mặc dù thiên tai, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn quân hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là Tổng cục đã tham mưu chiến lược với nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh công nghiệp; hoàn thiện Hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật của nhiệm kỳ Quốc hội thứ XV. Cùng với đó, Tổng cục đã triển khai cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội; tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 520-NQ/TW của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội đến năm 2020 và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế trong thời gian tới; phối hợp xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc về công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Năm 2022, Tổng cục tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai xây dựng Luật; triển khai cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, Tổng cục rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh tất cả các bộ chỉ tiêu chất lượng vật tư đầu vào bảo đảm đủ cho tất cả các sản phẩm quốc phòng sản xuất, sửa chữa năm 2022; tăng cường khai thác, bảo đảm vật tư cho sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng; đột phá nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp để tham gia vào các chương trình, dự án lớn của quốc gia; giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm sử dụng ở đơn vị.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong năm 2021; đồng thời yêu cầu Tổng cục chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng cục; chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Tổng cục chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến, sửa chữa, sản xuất, bảo đảm cho vũ khí, trang bị ngày càng hiện đại, đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân; quan tâm đúng mức đến hoạt động sản xuất hàng lưỡng dụng, để vừa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa góp phần tích cực vào phát triển nền kinh tế quốc dân. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sẽ thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng hơn nữa, góp phần xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN