Cách chức Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản đối với ông Bùi Đức Quý

Tổng cục Thủy sản đã công bố cách chức Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản đối với ông Bùi Đức Quý, nguyên là Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản. Đồng thời buộc thôi việc 1 công chức, buộc thôi việc 5 viên chức, cảnh cáo 1 viên chức của Trung tâm và khai trừ Đảng đối với 2 đảng viên.


Ngày 21/7, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã thông tin về tình hình xử lý vụ việc nhiều cá nhân trực thuộc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (trực thuộc Tổng cục Thủy sản) đã làm giả hồ sơ hợp quy của hơn 800 sản phẩm thủy sản, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
 
Theo Tổng cục Thủy sản, các cá nhân có liên quan đến vụ việc đã cố ý làm sai quy định, cố tình ghép phụ lục, đưa thêm một số sản phẩm là chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản vào lưu hành. 

Tổng cục Thủy sản ban hành văn bản kèm phụ lục sản phẩm là đúng quy định, nhưng các đối tượng sử dụng chính một số văn bản đó để cắt ghép, sửa phụ lục với mục đích đưa thêm sản phẩm vào lưu hành. Văn bản gốc được ký, ban hành, lưu trữ là đúng, nhưng đã bị các đối tượng lợi dụng để làm trái quy định. Có những phụ lục được cắt ghép từ văn bản gốc đã ban hành trong năm 2013 nhưng thời điểm thực hiện cắt ghép là năm 2015.

Cũng theo kết quả xác minh của Tổng cục  Thủy sản, chỉ với 3 bản phụ lục văn bản được ký khống, ghép vào văn bản gốc, trong hơn 2 năm (2013 và 2014 và đầu 2015), Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản đã hợp quy hơn 800 sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Nhiều doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản. Ảnh: TTXVNNgay sau thanh tra phát hiện sai phạm, Tổng cục Thủy sản đã có quyết định, thông báo yêu cầu thu hồi 2 văn bản: Thứ nhất, văn bản số 1382/TCTS-VP ngày 3/5/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 186 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, trong đó có 151 sản phẩm sản xuất trong nước và 35 sản phẩm nhập khẩu. Số DN có sản phẩm bị thu hồi tại phụ lục của văn bản 1382/TCTS-VP bị thu hồi gôm 38 DN.

Thứ hai, văn bản số 663/TCTS-TTKN ngày 22/3/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 157 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, trong đó có 156 sản phẩm sản xuất trong nước và 1 sản phẩm nhập khẩu. Số DN có sản phẩm bị xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản tại phụ lục của văn bản 663/TCTS-TTKN bị thu hồi gồm 29 DN.

Ngoài ra, Tổng cục Thủy sản cũng có quyết định thu hồi một phần phụ lục ban hành kèm theo các văn bản gồm:  Thứ nhất, văn bản số 758/TCTS-TTKN ngày 1/4/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 198 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản. Số DN có sản phẩm bị thu hồi gồm 16 DN.

Thứ hai, văn bản 1526/TCTS-VP ngày 17/6/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm thức ăn đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 150 sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước, 20 sản phẩm thức ăn nhập khẩu và 2 sản phẩm thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước. Số DN có sản phẩm bị thu hồi gồm 22 DN.

Thứ ba, văn bản 1789/TCTS-VP ngày 10/7/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản này có 163 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước và 17 sản phẩm nhập khẩu. Số DN có sản phẩm bị thu hồi gồm 34 DN.

Như vậy, với việc thu hồi các văn bản, phụ lục ban hành kèm theo các văn bản nêu trên, đã có 139 DN có sản phẩm liên quan tới xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, thức ăn thủy sản bị thu hồi sản phẩm. 

Cùng với việc thu hồi các văn bản, Tổng cục Thủy sản cũng đã cách chức Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản đối với ông Bùi Đức Quý, nguyên là Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản. Đồng thời buộc thôi việc 1 công chức, buộc thôi việc 5 viên chức, cảnh cáo 1 viên chức của Trung tâm và khai trừ Đảng đối với 2 đảng viên.

Danh sách 139 doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản

I. Doanh nghiệp có sản phẩm trong văn bản số  1382/TCTS-VP ngày 3/5/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam bị thu hồi gồm:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nông lâm thủy sản sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH BZT USA
2.       Công ty THNN SX-TM-DV Phương Anh
3.       Công ty TNHH Đầu tư XNK&TM Vinaco
4.       Công ty TNHH Thủy sản Thủy Mộc
5.       Công ty TNHH TM DV Phú Hưng Phát
6.       Công ty TNHH XNK Hoàng Phát
7.       Công ty TNHH MTV Nguyên Trình
8.       Công ty TNHH TM Thủy sản Thành Hưng
9.       Công ty TNHH VIBO
10.     Công ty TNHH UV

11.     Công ty TNHH XNK Xuyên Việt
12.     Công ty TNHH Thủy sản Thành Công
13.     Công ty TNHH Đầu tư Eco Việt Nam
14.     Công ty TNHH TM-DV-SX Vi Gô
15.     Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Hưng Phát
16.     Công ty CP Công nghệ sinh học Thế Hệ Mới NGBIOTECH
17.     Công ty CP Thú y xanh Việt Nam
18.     Công ty TNHH Vinh Quốc
19.     Công ty TNHH Trường Hải Tiến
20.     Công ty TNHH Công nghệ HMV

21.     Công ty TNHH L.V.S
22.     Công ty TNHH SX&TM Navet
23.     Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A
24.     Công ty TNHH Gama
25.     Công ty TNHH Giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát
26.     Công ty TNHH Thủy sản An Khang
27.     Công ty TNHH Tiệp Phát
28.     Công ty CP SXKD Bảo Tín
29.     Công ty TNHH TMDV&SX Thục Duy Thục
30.     Công ty TNHH Thủy sản Tâm Việt
31.     Công ty TNHH SX-DV Thùy Dương Trang

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

32.     Công ty TNHH BZT USA
33.     Công ty TNHH Ruby
34.     Công ty TNHH Sinh học Nam Việt
35.     Công ty TNHH TM NTTS Hương Giang
36.     Công ty TNHH Tân Sao Á
37.     Công ty TNHH MTV TM-DV Thái Việt Hà
38.     Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

II. Doanh nghiệp có sản phẩm trong văn bản số  663/TCTS-VP ngày 22/3/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam bị thu hồi gồm:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH Nhật Hùng
2.       Công ty TNHH XNK Delta
3.       Công ty TNHH Thủy sản An Khang
4.       Công ty CP Thái Việt
5.       Công ty TNHH Hải Hà
6.       Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Toàn Mỹ
7.       Công ty TNHH Tiệp Phát
8.       Công ty CP Na Uy VN
9.       Công ty TNHH Hoạt tính LP
10.     Công ty TNHH công nghệ sinh học Tây Nam

11.     Công ty TNHH TM cổ phần sinh học Thắng Lợi
12.     Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An
13.     Công ty TNHH SX-TM XNK Đông Dương
14.     Công ty TNHH Thuốc Thú y H.E.R.O
15.     Công ty TNHH TMSX Việt Viễn (VIVCO)
16.     Công ty TNHH Công nghệ sinh học ứng dụng ABTECH
17.     Công ty TNHH BZT USA
18.     Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam
19.     Công ty TNHH UV
20.     Công ty TNHH VIBO

21.     Công ty TNHH SXTM 5TA
22.     Công ty TNHH TAVINA
23.     Công ty TNHH TM-DV-SX Vi gô
24.     Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Hưng Phát
25.     Công ty CP Thương mại Hiếu Lộc
26.     Công ty TNHH SX-TM Thủy sản Hưng Thịnh
27.     Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long
28.   Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Ánh Dương (sun AgriTech company Limited)
Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu
29.     Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

III. Doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 758/TCTS-TTKN ngày 1/4/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam gồm:

1.       Công ty TNHH Liên doanh Medivet
2.       Công ty TNHH Tiệp Phát
3.       Công ty TNHH BZT USA
4.       Công ty TNHH Thần Vương
5.       Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ
6.       Công ty TNHH SX&TM Topaz
7.       Công ty TNHH Agri-safe
8.       Công ty TNHH Bio-Floc
9.       Công ty Cổ phần Điền Tín
10.     Công ty TNHH Quốc tế An Hồ

11.     Công ty TNHH SX-TM Tô Ba
12.     Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A
13.     Công ty TNHH Khôi Nguyên
14.     Công ty TNHH Trụ Thiên Văn
15.     Công ty TNHH SX-TM Bằng Sơn
16.     Công ty TNHH TMDV Hải Hà

IV. Doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1526/TCTS-VP ngày 17/6/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm thức ăn đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam gồm:

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long
2.       Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt
3.       Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ
4.       Công ty TNHH XNK Xuyên Việt
5.       Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô
6.       Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt
7.       Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long
8.       Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ
9.       Công ty TNHH Hoa Hải Dương
10.     Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.     Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên
12.     Công ty CP Men Biozyme
13.     Công ty TNHH SX Quốc tế Alphatech
14.     Công ty TNHH TM&SX Thành Nam Hoa
15.     Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc
16.     Công ty TNHH Thủy sản An Khang
17.     Công ty TNHH Quốc tế G.A.L.A
18.     Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản nhập khẩu

19.     Công ty TNHH TMDV Thái Sinh
20.     Công ty TNHH XNK Trường Thành
21.     Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu
Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước
22.     Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

V. Doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1789/TCTS-VP ngày 10/7/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam gồm:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long
2.       Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt
3.       Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt
4.       Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô
5.       Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ
6.       Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long
7.       Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ
8.       Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long
9.       Công ty TNHH Hoa Hải Dương
10.     Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.     Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên
12.     Công ty CP Men Biozyme
13.     Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc
14.     Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt
15.     Công ty TNHH TM Chế phẩm sinh học Thắng Lợi
16.     Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An
17.     Công ty TNHH Thủy sản An Khang
18.     Công ty TNHH Sitto Việt Nam
19.     Công ty TNHH Surint Omva Việt Nam
20.     Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

21.     Công ty TNHH giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát
22.     Công ty TNHH quốc tế G.A.L.A
23.     Công ty CP Na Uy Việt Nam
24.    Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Toàn Mỹ
25.    Công ty TNHH PMT Việt Nam
26.    Công ty TNHH Vidavet
27.    Công ty TNHH SX-TM- DV Ngân Lộc Hưng
28.   Công ty TNHH SX-TM-XNK Đông Dương
29.   Công ty CP Thái Việt

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

30.   Công ty TNHH TMDV Thái Sinh
31.   Công ty TNHH XNK Trường Thành
32.   Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam
33.   Công ty TNHH PVS Việt Nam
34.    Công ty TNHH Thủy sản Toàn cầu

H.V
Nuôi thủy sản nước ngọt theo hướng bền vững
Nuôi thủy sản nước ngọt theo hướng bền vững

Tỉnh Hậu Giang xác định phát triển nuôi thủy sản nước ngọt là một thế mạnh của địa phương, là hướng ưu tiên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao; nuôi thủy sản kết hợp với chế biến xuất khẩu có tính cạnh tranh cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN