Các bộ, ngành, địa phương nợ đọng 96 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong tháng 8/2021, có 571 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương. Tính chung 8 tháng năm 2021, có tổng số 4.210 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao.

Trong đó, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành 1.759 nhiệm vụ; số nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng còn trong thời hạn quy định là 2.355 nhiệm vụ. 96 nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành, chiếm 2,2%; nợ đọng nhiều nhất là UBND tỉnh Sơn La, Nghệ An cùng có 6 nhiệm vụ, tiếp đến là UBND tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Bình 4 nhiệm vụ; các tỉnh Quảng Nam, Cao Bằng đều có ba nhiệm vụ; các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội đều nợ đọng hai nhiệm vụ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có 4 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành.

Về thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong 8 tháng năm 2021, có tổng số 226 đề án phải trình, đến nay, các bộ, ngành đã trình 206/224 đề án, còn 18 đề án chưa trình, chiếm 8%, thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan: Công an (3 đề án), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3 đề án), Giáo dục và Đào tạo (2 đề án), Thông tin và truyền thông (2 đề án), Tài chính (1 đề án), Lao động-Thương binh và Xã hội (1 đề án), Công Thương (1 đề án), Giao thông Vận tải (1 đề án), Nội vụ (1 đề án), Y tế (1 đề án), Ủy ban Dân tộc (1 đề án), Đài Truyền hình Việt Nam (1 đề án).

Văn phòng Chính phủ cho biết, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết phiên họp Chính phủ, không có nhiệm vụ quá hạn nợ đọng. Theo đó, tại 6 nghị quyết phiên họp Chính phủ sau khi được kiện toàn (Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 06/5/2021; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2001; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2201) có tổng số 151 nhiệm vụ giao. Trong đó, 131/151 nhiệm vụ đã hoàn thành, 20 nhiệm vụ giao đang triển khai trong hạn.

Tính chung 8 tháng qua, có tổng số 195 nhiệm vụ giao tại 9 nghị quyết phiên họp Chính phủ (3 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; 6 Nghị quyết họp Chính phủ sau khi được kiện toàn nêu trên). Trong đó, có 175/195 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra; còn 20 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn.

Báo cáo cũng cho thấy, trong thời gian qua, các bộ, cơ quan đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Đến nay, không có văn quy định chi tiết nợ đọng. Hiện có 44 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn 5 luật có hiệu lực từ 01/01/2022 đang được các bộ, cơ quan tích cực soạn thảo. Đến nay, có 2/44 văn bản đã trình (thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng); còn 42 văn bản chưa trình, thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội (8 văn bản), Công an (7 văn bản), Tài nguyên và Môi trường (5 văn bản), Quốc phòng (1 văn bản), Tài chính (3 văn bản), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3 văn bản), Tư pháp (2 văn bản), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2 văn bản), Y tế (2 văn bản), Giao thông Vận tải (2 văn bản), Thông tin và Truyền thông (1 văn bản), Khoa học và Công nghệ (1 văn bản), Xây dựng (1 văn bản), Kế hoạch và Đầu tư (1 văn bản), Giáo dục và Đào tạo (1 văn bản), Công Thương (1 văn bản), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1 văn bản).

Chu Thanh Vân (TTXVN)
35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành
35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Trần Văn Sơn vừa ký ban hành, 4 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan tổng số 1.589 nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN