Ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đảng bộ Công an Trung ương

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng, công tác chính trị, Bộ Công an về kết quả, kinh nghiệm rút ra từ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sắp diễn ra.

Chú thích ảnh
Sáng 21/9/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ba kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân

Đại tá có thể cho biết kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân?

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về công tác đảng trong Công an nhân dân. Chính vì vậy, chúng tôi đã tập trung tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương sớm có văn bản chỉ đạo các cấp trong Công an nhân dân triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân. Chúng tôi nghĩ rằng, kết quả, sự thành công của Đại hội Công an các cấp sẽ là tiền đề để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Công an cấp trên, trực tiếp là Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tới đây.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương nhiều nội dung, trong đó, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành riêng một kế hoạch phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trực tiếp chỉ đạo và duyệt Đại hội Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương.

Cho đến ngày 31/8/2020, cơ bản Đại hội Đảng bộ trong Công an nhân dân cấp cơ sở và 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành. Nhìn chung, các Đại hội đều diễn ra dân chủ, chất lượng, đúng quy trình, quy định. Các văn bản, văn kiện được chuẩn bị tại Đại hội hết sức công phu, chu đáo, có chất lượng vì được duyệt rất chặt chẽ.

Thứ hai, công tác nhân sự tại các Đại hội được bầu đúng quy chế bầu cử và nhân sự được bầu đều đúng theo cơ cấu được duyệt. Điểm quan trọng là hầu hết lãnh đạo Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố đều trúng cử Ban Chấp hành, trong đó, đồng chí cấp trưởng trúng cử Bí thư Đảng ủy; nhiều đồng chí trúng cử trong Thường vụ Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố. Đến nay có thể đánh giá, Đại hội Đảng bộ Công an các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá có thể đánh giá việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chúng tôi đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức một hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội điểm, Đại hội thí điểm và Đại hội cấp cơ sở. Trong hội nghị này, các đồng chí đều thống nhất, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm chính:

Thứ nhất là phải có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên. Ví dụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phải trực tiếp duyệt, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an các tỉnh, duyệt về văn kiện, nhân sự, chương trình, công tác tổ chức và các vấn đề khác một cách hết sức chặt chẽ.

Thứ hai là đánh giá đúng, đưa ra Nghị quyết, đề ra được phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới một cách khả thi.

Thứ ba là tập trung trí tuệ để xây dựng văn kiện trình Đại hội chất lượng.

Thứ tư, việc thực hiện các Nghị quyết sau Đại hội sẽ là Ban Chấp hành Đảng bộ được bầu, do đó, chất lượng của Ban Chấp hành ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết của cả nhiệm kỳ sau Đại hội. Kinh nghiệm rút ra là phải thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định 5 bước của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chúng tôi phải tiến hành rà soát, đánh giá về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, đạo đức, những trường hợp có đơn thư, khiếu nại tố cáo đều được giải quyết một cách thấu tình, đạt lý trước đại hội, để đảm bảo đại hội thành công.

Ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Đại tá có thể cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII?

Với góc độ tham mưu, chúng tôi cho rằng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ là sự kiện chính trị quan trọng đặc biệt, không những của Đảng bộ Công an Trung ương mà còn cả lực lượng Công an nhân dân. Bởi vì, Nghị quyết của Đại hội đề ra sẽ có tác động ảnh hưởng lớn, định hướng cho hoạt động của lực lượng trong nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, trong công tác tham mưu, hướng dẫn về vấn đề này, chúng tôi đã cố gắng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương hết sức chặt chẽ để chuẩn bị Đại hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Ngày 20/9/2020, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị và được duyệt thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương vào ngày 11-13/10 tới đây.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gì so với những kỳ Đại hội trước đây?

Trong buổi làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo rất kỹ, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII phải thật sự tiêu biểu. Quán triệt chỉ đạo đó, chúng tôi đã tham mưu để chỉnh sửa một số nội dung báo cáo và về công tác tổ chức. Trong đó, phương châm Đại hội nhiệm kỳ này là "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm"; với chủ đề là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng chính quy, tinh nhuệ, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây là mục tiêu, phương hướng của không chỉ của Đảng ủy Công an Trung ương mà cả lực lượng Công an trong những năm tới. Ngoài những nội dung về công tác xây dựng đảng, chính trị, tư tưởng, tổ chức,... Văn kiện trình Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhất là tác động của an ninh phi truyền thống.

Thứ hai là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng nhiệm vụ trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi trình độ ngoại ngữ, trình độ công nghệ thông tin...

Thứ ba, ngành Công an xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hiện đại hóa các lĩnh vực công tác Công an, trong đó tăng cường tiềm lực hơn cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn Đại tá!

Xuân Tùng/TTXVN (Thực hiện)
Kiểm tra, phân loại sức khỏe để phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp
Kiểm tra, phân loại sức khỏe để phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ 6 tháng cuối năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN