Ngày 20/9 khởi tranh giải Vô địch bóng bầu dục thế giới 2019