Đề xuất bổ sung 5 hạng mục cầu, đường dự án kết nối giao thông ở Tây Nguyên

Ban quản lý dự án 2 vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị của địa phương, kết quả rà soát tổng thể công trình Quốc lộ 19 và tận dụng nguồn lực hiện đã được Ngân hàng thế giới (WB) cam kết, Ban quản lý dự án 2 kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 

Cụ thể, dự án sẽ hoàn thành nâng cấp khoảng 127 km Quốc lộ 19; xây dựng mới 3 cầu và xây dựng mới khoảng 39km tuyến tránh theo tiêu chuẩn đường cấp III.

Trên địa phận tỉnh Bình Định, Dự án sẽ nâng cấp đoạn Km 50+000 - Km 67+000; xây dựng mới 3 cầu (Trắng 2 - Km 24+650, Nước Xanh - Km 36+546, Đồng Xiêm - Km 39+482); xây dựng tuyến tránh Tây Giang dài khoảng 8 km. 

Trên địa phận tỉnh Gia Lai, Dự án sẽ nâng cấp các đoạn Km67-Km70+740; Km83+600- Km90; Km131+300-Km167; Km180-Km243; xây dựng tuyến tránh thị xã An Khê dài khoảng 13,7km; xây dựng tuyến tránh thành phố Pleiku dài khoảng 13km; xây dựng tuyến tránh Kon Dơng dài khoảng 4km.

Các hạng mục dự kiến bổ sung thêm là cầu Trắng 2 (Km24+650); cầu Nước Xanh (Km36+546); cầu Đồng Xiêm (Km39+482); tuyến tránh Tây Giang dài khoảng 8km; tuyến tránh Kon Dơng dài khoảng 4km. 

Các nội dung thực hiện bổ sung này cơ bản tận dụng nguồn lực của Hiệp định tín dụng đã ký kết; chỉ bổ sung một phần vốn đối ứng (123 tỷ đồng) để thực hiện các hạng mục công việc không được WB tài trợ.

Cùng với việc bổ sung hạng mục, Ban quản lý dự án 2 còn kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án từ 2017 - 2023 thành 2017 - 2025.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có mục tiêu tăng cường kết nối giao thông và logistics dọc theo hành lang Đông - Tây từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung; xây dựng hành lang an toàn giao thông đường bộ trên Quốc lộ 19, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn giao thông quốc tế.

Dự án tiến hành thành nâng cấp khoảng 127 km Quốc lộ 19 và xây dựng mới khoảng 27 km - 35 km tuyến tránh đường cấp III theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 với tổng vốn đầu tư Dự án 155,8 triệu USD; trong đó vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của WB là 150 triệu USD; vốn đối ứng tương đương 3,7 triệu USD; viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia (trong chương trình Aus4Transport) cho công tác thiết kế kỹ thuật là 2,1 triệu USD. 

Quang Toàn
Thêm quyết sách giải quyết vướng mắc tại các dự án BOT giao thông
Thêm quyết sách giải quyết vướng mắc tại các dự án BOT giao thông

Bộ Giao thông vận tải vừa có Tờ trình số 10189/TTr-BGTVT gửi Chính phủ về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN