Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về quy hoạch sân bay Nhân Cơ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông căn cứ các Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải về đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không để bổ sung trong căn cứ pháp lý, chỉ đạo rà soát, tổng hợp, xây dựng phương án quy hoạch phát triển các lĩnh vực giao thông, xác định các công trình đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.
 
Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông bổ sung nội dung về căn cứ, mô hình dự báo sử dụng trong quy hoạch để tính toán, đề xuất nhu cầu vận tải làm cơ sở đề xuất quy mô các tuyến đường trong báo cáo Quy hoạch.
 
Đối với lĩnh vực hàng không, để bảo đảm phù hợp với hồ sơ quy hoạch hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh nội dung “Quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng sân bay Nhân Cơ trở thành sân bay lưỡng dụng đạt tiêu chuẩn 3C (quy mô dự kiến khoảng 200 - 250ha) theo hướng mở rộng sân bay Nhân Cơ hiện tại...” thành “Quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng sân bay Nhân Cơ trở thành sân bay lưỡng dụng với tính chất là sân bay chuyên dùng đạt tiêu chuẩn 3C (quy mô dự kiến khoảng 200 - 250ha) theo hướng mở rộng sân bay Nhân Cơ hiện tại...”.
 
Để bảo đảm tính mở trong Quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, bổ sung nội dung “Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng chuyển sân bay Nhân Cơ thành cảng hàng không trong trường hợp đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc”, công văn của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.
 
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy hoạch cảng hàng không lưỡng dụng Nhân Cơ, trước mắt đầu tư xây dựng sân bay quân sự trên cơ sở tận dụng và mở rộng sân bay Nhân Cơ trước đây để phục vụ cho mục đích quốc phòng và dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thời gian đầu tư trong giai đoạn 2030 - 2050.
 
Mặc dù đã trình cách đây hơn 2 năm, nhưng hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong dự thảo Quy hoạch này không có tên sân bay Nhân Cơ trong hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang Toàn (TTXVN)
Bộ Giao thông Vận tải trả lời đề nghị của Đắk Nông về quy hoạch sân bay Nhân Cơ
Bộ Giao thông Vận tải trả lời đề nghị của Đắk Nông về quy hoạch sân bay Nhân Cơ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông trả lời đề nghị của tỉnh này về việc đưa sân bay Nhân Cơ vào quy hoạch sân bay chuyên dụng quốc phòng kết hợp với dân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN