Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 tại LB Nga

Ngày 10/3, tại thủ đô Moskva, LB Nga, Ban Chấp hành Đảng ủy tại LB Nga đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ triển khai công tác Đảng năm 2017 và học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội Đảng.

Tham dự Hội nghị có đông đảo đại diện cấp ủy của các chi bộ, đảng bộ ở các đơn vị hiện đang sinh hoạt ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau của LB Nga, ở các đơn vị trường học, doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đủ đảng viên là cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo năm 2016 và phương hướng công tác lãnh đạo năm 2017, đồng chí Phạm Đức Vinh Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga cho biết: Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga đã thực hiện đầy đủ Chương trình kế hoạch công tác và Chương trình một số hoạt động cụ thể năm 2016. Tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên về cơ bản ổn định, định hướng được tư tưởng trước các luận điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch, không xảy ra hành động cực đoan, tự phát; đảng viên, quần chúng tại địa bàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chủ động, tích cực tổ chức hoạt động phong trào của các chi bộ, chi đoàn và chi hội người Việt Nam ở các tỉnh xã nhằm khích lệ, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, ý chí vươn lên của cộng đồng người Việt. Bên cạnh đó, sinh hoạt chi bộ có nề nếp, nhiều nội dung thiết thực được duy trì. Ý thức của thanh niên, lưu học sinh có nguyện vọng và tích cực phấn đấu vào Đảng ngày càng tăng. Công tác phát triển Đảng được tiến hành thường xuyên và chặt chẽ...

Trong thời gian tới, theo đồng chí Phạm Đức Vinh, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Theo đó, sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và cộng đồng, củng cố niềm tin vào chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tuyên truyền, giáo dục về giữ gìn chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Lãnh đạo triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cũng như các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên... Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng sẽ chú trọng lãnh đạo bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xậy dựng Đảng, công tác quần chúng và cộng đồng.

Trình bày báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng, đồng chí Phạm Đức Vinh nêu rõ ngay sau khi nhận được kế hoạch của Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy tại LB Nga đã ban hành hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng. Đã triển khai đến Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc quán triệt mục tiêu và yêu cầu của việc học tập, hướng dẫn nội dung và phương thức triển khai, thành phần và thời gian học tập, báo cáo. Đến nay, cơ bản tất cả các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt theo đúng yêu cầu và đạt chất lượng tương đối khá. Các đoàn viên, đảng viên về cơ bản nắm vững tinh thần nội dung của Nghị quyết và quán triệt sâu sắc quan điểm.

Đồng chí Phạm Đức Vinh cũng dành nhiều thời gian nhấn mạnh một số điểm nội dung chính của Nghị quyết. Theo đồng chí Phạm Đức Vinh, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên. Gồm 3 nhóm lớn 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến đưa ra biểu hiện để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn.

Đề cập đến kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, đồng chí Phạm Đức Vinh cho biết: Đảng ủy tại LB Nga lãnh đạo tổ chức thực hiện xây dựng, chỉnh đổn Đảng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ đảng viên, trọng tâm là lãnh đạo, quản lý. Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự tiền phong, gương mẫu...

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận. Các tham luận trình bày tại Hội nghị đều nêu rõ kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 gắn liền với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đảng viên, đồng thời đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến các nội dung Nghị quyết và áp dụng vào điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Tin, ảnh: Dương Trí-Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Đoàn đại biểu Đảng ta dự đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất
Đoàn đại biểu Đảng ta dự đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng dẫn đầu đã tham dự giai đoạn II Đại hội lần thứ XV Đảng “Nước Nga Thống nhất” tại thủ đô Moskva, LB Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN