UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ quản Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho UBND thành phố Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và ký tắt vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

TTXVN/Báo Tin tức
Thông tin thêm về dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu 
Thông tin thêm về dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu 

Ngày 4/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 3/1/2019, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 01/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về những vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN