Khẩn trương xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém

Theo Báo cáo kết quả công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai giải pháp để xử lý cơ bản các TCTD yếu kém.

Chú thích ảnh
Mặc dù NHNN đã trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng nhưng việc tìm kiếm, đàm phán tổ chức tín dụng đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc còn kéo dài, khó khăn.

Báo cáo đã đề cập tiến độ mới nhất trong công cuộc tái cơ cấu 3 ngân hàng mua bắt buộc là: Ngân hàng Xây dựng (CB), Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) và 2 ngân hàng kiểm soát đặc biệt là Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và Ngân hàng Đông Á. 

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc của 3 ngân hàng. “NHNN tiếp tục rà soát nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản liên quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai Luật Các TCTD năm 2024; chỉ đạo các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc hoàn chỉnh phương án chuyển giao bắt buộc theo đúng quy định”, nội dung báo cáo nêu.

Các NHTM đang tích cực hoàn thiện, triển khai theo phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về cơ bản, các NHTM đang tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện trên các mặt tài chính, quản trị và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh năng lực cạnh tranh; tích cực tăng trưởng, mở rộng quy mô, đẩy mạnh tín dụng, huy động vốn, tích cực cải thiện khả năng chi trả và các chỉ số an toàn lành mạnh tài chính.

Các TCTD cũng nỗ lực, tích cực xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; phát triển dịch vụ thanh toán, dịch vụ phi tín dụng khác và mở rộng dịch vụ bán lẻ, tín dụng tiêu dùng.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: bên cạnh 2 ngân hàng kiểm soát đặc biệt là Đông Á và SCB, NHNN cũng giám sát tăng cường theo quy định đối với Ngân hàng Quốc Dân (NCB). Đối với các NHTM (Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank), báo cáo gửi tới đại biểu Quốc hội, Thống đốc nêu rõ các ngân hàng này tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống các TCTD cả về quy mô vốn, tài sản, huy động vốn và tín dụng.

Các NHTM Nhà nước tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro...; đẩy mạnh cơ cấu lại mạng lưới kênh phân phối, trong đó ưu tiên phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng thừa nhận vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Đó là việc đàm phán NHTM đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc (năng lực tài chính, quản trị, kinh nghiệm cơ cấu TCTD yếu kém) kéo dài, khó khăn do phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia của các NHTM và cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài đồng thuận tham gia nhận chuyển giao bắt buộc.

Ngoài ra, cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý TCTD yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á nói riêng còn nhiều bất cập, vướng mắc, thủ tục kéo dài. Việc phối hợp, tham gia ý kiến của các Bộ, ngành liên quan còn kéo dài do việc xử lý các ngân hàng yếu kém phức tạp, chưa có tiền lệ.

“Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để xử lý cơ bản các TCTD yếu kém”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết. 

Minh Phương/Báo Tin tức
Bổ sung một số điều về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
Bổ sung một số điều về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN