Bổ sung một số điều về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có một số nội dung thay đổi so với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) như quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành thay vì quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và bổ sung quy định giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành.

Liên quan đến vấn đề này, khi thực hiện góp vốn hay tăng thêm vốn, về bản chất, tổ chức tín dụng đều dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần… trước và sau khi thực hiện. Do đó, cần bổ sung vào nội dung Thông tư 51 trường hợp tổ chức tín dụng tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết.

Từ các cơ sở nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51 là cần thiết để các tổ chức tín dụng có cơ sở thực hiện sau khi Luật Các  tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực thi hành.

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng. Theo đó, tổ chức tín dụng khi tăng vốn tại công ty con (trừ công ty con là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản) phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định, giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định, kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm thực hiện tăng vốn đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Đồng thời, không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

Đặc biệt, dự thảo thông tư quy định rõ điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng là có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn...

Dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định loại trừ các trường hợp tăng vốn đặc thù tại công ty con, công ty liên kết là tổ chức tín dụng được can thiệp sớm/kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 tại phạm vi điều chỉnh năm 2024 tại phạm vi điều chỉnh.

Thùy Dương (TTXVN)
Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia ổn định thị trường vàng, ngoại hối
Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia ổn định thị trường vàng, ngoại hối

Chiều 7/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN