Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm đối với thịt gà chế biến xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành "Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến xuất khẩu" với mục tiêu xây dựng thành công các cơ sở giết mổ, chế biến được chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định và theo yêu cầu của nước nhập khẩu để có thể xuất khẩu thịt gà chế biến của Việt Nam đi các nước trên thế giới.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện "Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu" giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, UBND các tỉnh trọng điểm về chăn nuôi gà ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tạo ra các vùng có nguy cơ thấp về dịch bệnh trên gà, các cơ sở giết mổ, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm.


Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng thành công và được chứng nhận cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex); phấn đấu trong năm 2017 có ít nhất 1 doanh nghiệp được chứng nhận là cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm để có thể xuất khẩu thịt gà chế biến theo tiêu chuẩn của Codex hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.


Ngoài ra, nghiên cứu các quy định của Codex và Nhật Bản về tiêu chuẩn, giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thịt gà chế biến; tổ chức triển khai Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm tại các tỉnh trọng điểm về sản xuất, giết mổ, chế biến thịt gà xuất khẩu; tập trung tại các huyện, tỉnh có doanh nghiệp tham gia chương trình giám sát.


Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá thực trạng để có hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai và các địa phương khác có liên quan, các doanh nghiệp xây dựng và trình ban hành Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm của tỉnh và của doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ thú y cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ của doanh nghiệp về giám sát an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh thú y trong chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu; xây dựng mô hình cơ sở giết mổ, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm để phổ biến nhân rộng...


Theo Cục Chăn nuôi, năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã đề xuất chương trình sản xuất an toàn sinh học để xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản. Hiện có nhiều doanh nghiệp đang xúc tiến tại Nhật Bản. Nếu thỏa thuận được, đối tác Nhật Bản sẽ cử người sang Việt Nam kiểm tra, ký cam kết với các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh Bình Phước cũng đang tổ chức, tiếp cận xúc tiến thương mại, tập trung vào thị trường Nhật Bản, EU và một số nước châu Á...


Khánh Vy (TTXVN)
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội khảo sát việc chấp hành các quy định về quy trình sản xuất, phân phối, chất lượng sản phẩm, chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nguồn gốc vật tư đầu vào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN