Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông Khu vực Cái Mép - Thị Vải cho biết, liên quan đến dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đến cuối tháng 1/2023, việc di dời các hạ tầng kỹ thuật như: đường điện, viễn thông, hệ thống đường ống cấp nước đang được khẩn trương thực hiện.