Cân nhắc phương án điều chỉnh thuế suất xuất khẩu đối với viên gỗ nén và viên than gỗ

Phản hồi đề nghị của Bộ Tài chính về việc góp ý hoàn thiện dự thảo (lần 2) Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu; đồng thời, trên cơ sở tham vấn ý kiến các doanh nghiệp và chuyên gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị sửa đổi thuế suất của viên than gỗ và các chế phẩm tương tự có liên quan.

Cụ thể như, theo phản ánh của các doanh nghiệp, mặt hàng viên than gỗ, hiện có thuế suất xuất khẩu 10%, được sản xuất từ mặt hàng viên gỗ nén, hiện có thuế suất xuất khẩu 0%. Các mức thuế suất như vậy là bất hợp lý vì thuế suất xuất khẩu của thành phẩm lại cao hơn thuế suất xuất khẩu của nguyên liệu. Như vậy, sẽ không khuyến khích được quá trình sản xuất trong nước. Do đó, việc sửa đổi thuế suất của cả hai mặt hàng này về cùng một mức là hợp lý. Vì lẽ đó, VCCI nhất trí cao khi dự thảo đưa ra hai phương án là thuế suất của cả hai mặt hàng này sẽ cùng là 5% (phương án 1) hoặc 10% (phương án 2).

Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai phương án này đều chưa tính đến mối tương quan với mặt hàng dăm gỗ và vỏ bào. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, mặt hàng viên gỗ nén được sản xuất bằng cách nén chặt dăm gỗ, vỏ bào, mùn cưa, phế liệu gỗ… Trong khi đó, thuế suất xuất khẩu của mặt hàng dăm gỗ hiện nay là 2% và vỏ bào là 0%. Như vậy, nếu áp dụng thuế suất xuất khẩu 5% hoặc 10% cho mặt hàng viên nén gỗ thì thuế suất xuất khẩu của thành phẩm lại cao hơn thuế suất xuất khẩu của nguyên liệu, gây tác động bất lợi cho sản xuất trong nước.

Với tất cả các lý do nêu trên, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án điều chỉnh thuế suất xuất khẩu đối với viên gỗ nén và viên than gỗ về mức 2% hoặc 0%.

Ngọc Quỳnh (TTXVN)
Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản
Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản

Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN