Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản

Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém.

Chú thích ảnh
Khu mỏ khai thác quặng chì kẽm được cấp phép khai thác tại xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về Chương trình thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chính phủ đặt ra một số nhiệm vụ như: Hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 7/2022. 

Trong đó, tập trung vào các nội dung: Quy định rõ nội dung điều tra cơ bản tài nguyên địa chất; quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoàn trả kinh phí khi khai thác, sử dụng dữ liệu địa chất, khoáng sản... Quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản... Rà soát các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.

Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành ngay sau khi Luật Khoáng sản sửa đổi được ban hành năm 2024.

Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém.

Hoàn thiện chính sách khuyến khích hợp tác, đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, chế biến...

Hoàn thiện chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành nghề. Xây dựng chế độ đãi cho ngộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành địa chất, khoáng sản.

V.T/Báo Tin tức
Phát triển bền vững ngành địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng
Phát triển bền vững ngành địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN